Co není nutné zveřejňovat v registru smluv

Zákon o registru smluv vstupuje v účinnost 1. července 2016. Obce, úřady a další povinné subjekty podle něj budou muset zveřejňovat smlouvy o hospodaření s veřejnými prostředky. Kromě toho, co je nově nutné zveřejňovat, se hodí také vědět, jaké informace se naopak zveřejňovat nemusí, nebo dokonce nesmí. 

Nemusí se zveřejňovat 

Ze zákona vyplývá několik obvyklých případů, na něž se nevztahuje povinnost zveřejňování, nicméně zakázané to není. Jedná se například o následující situace: 

  • Smlouvy uzavřené s autorem díla (fyzickou osobou), tedy například i s autorem počítačového programu nebo technické dokumentace. 
  • Pracovní smlouvy, které nespadají mezi povinně uveřejňované smlouvy (tedy například pracovní smlouvy týkající se některých veřejných činitelů).
  • Smlouvy o pronájmu hrobového místa. 
  • Projektová dokumentace k dílu, nákres, vzorec výpočtu ceny apod., tedy informace, které mohou představovat know-how a zároveň nejsou nezbytné z hlediska zvýšení transparentnosti hospodaření. 

Nesmí se zveřejňovat 

Kromě údajů, které se zveřejňovat mohou, avšak nemusejí, existuje ještě oblast údajů, které se v registru smluv zveřejňovat nesmějí, a to například z důvodu ochrany osobních údajů nebo ochrany obchodního tajemství. Tyto oblasti se totiž zavedením registru smluv nijak nemění. Zákon o registru smluv se dokonce vysloveně odkazuje na zákon o svobodném přístupu k informacím. Je proto vhodné, aby zaměstnanci, kteří budou mít například na úřadě na starost vkládání smluv do registru, byli seznámeni kromě zákona o registru smluv také s ním.

V případě, že se nezveřejnitelné informace vyskytují ve smlouvě, která ze své povahy má být vložena do registru, musejí být „vyloučeny“, tedy například začerněny. Pokud by tyto informace tvořily celý obsah smlouvy, pak se smlouva neuveřejní vůbec. Podrobný seznam kategorií nezveřejnitelných informací naleznete v článku Kompletní průvodce právem na informace

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.