Technické řešení registru smluv: aktuální informace od Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra zveřejnilo, jak bude vypadat technické řešení registr smluv. Podrobnosti je možné se dočíst na stránce Popis aplikačního rozhraní Informačního systému registru smluv s tím, že v důsledku testování aplikačního rozhraní může ještě dojít k drobným změnám. Jaké technické požadavky tedy můžeme od registru smluv očekávat?

Jaké pokyny bude rozhraní Registru smluv přijímat?

Na webu MV je možno se dočíst, že je rozhraní připraveno na příjem následujících typů operací:

 1. Zveřejnění záznamu
 2. Modifikace záznamu
 3. Přidání přílohy
 4. Znepřístupnění záznamu
 5. Zmocnění k publikaci
 6. Zrušení zmocnění k publikaci

Datová zpráva s XML přílohou 

Všechny pokyny bude nutné zasílat v předepsaném formátu jako XML přílohu datové zprávy do datové schránky Registru smluv. Pokud odesílatel vloží do datové zprávy další přílohy, které nejsou uvedeny v XML příloze zprávy (např. průvodní dopis v PDF nebo cokoli dalšího), informační systém bude další přílohy ignorovat. K odeslání datové zprávy obsahující pokyn ke zveřejnění smlouvy (či jiným povoleným operacím) využijete buď elektronický formulář, který bude k dispozici na Portále veřejné správy, nebo odešlete datovou zprávu pomocí aplikačního rozhraní Informačního systému datových schránek, které je popsáno v Provozním řádu ISDS.

V jakém formátu má být smlouva? 

Smlouva jako taková – tedy dle dikce zákona přesněji „elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu“ - bude zasílána spolu s pokynem ke zveřejnění jako další příloha v datové zprávě. Povolené budou tyto formáty smlouvy:

 • Portable Document Format .pdf)
 • Word 97-2003 (.doc)
 • Office Open XML (.docx)
 • Rich Text Format (.rtf)
 • OpenDocument Text (.odt)
 • Plain Text (.txt)

Nezávadnost a integritu příloh bude kontrolovat Informační systém datových schránek. Pokud obsah přílohy bude obsahovat škodlivý kód, bude celá datová zpráva odmítnuta rovnou v informačním systému registru smluv. 

Registr pošle smluvním stranám e-mail s potvrzením  

Informační systém registru smluv odpoví na každý přijatý pokyn k provedení operace datovou zprávou. Datová zpráva bude obsahovat strojově čitelné potvrzení o provedení operace, nebo jejím o odmítnutí kvůli chybám ve vstupních údajích. Potvrzení o tom, že smlouva byla zveřejněna, bude zasíláno i všem smluvním stranám, a to e-mailem nebo datovou schránkou, podle toho, který identifikátor bude v metadatech smlouvy uveden.

Na datové zprávy, které nemají předepsanou strukturu a jsou zřejmě zaslány do datové schránky registru smluv omylem, nebude systém vůbec reagovat. Takové zprávy budou předány do spisové služby MV a dále zpracovávány standardně, jako by byly adresovány do hlavní schránky MV.

Jaká metadata bude povinné v registru zveřejnit?

Detailní popis datové struktury metadat záznamu smlouvy je uveden v popisu aplikačního rozhraní ISRS. Většina datových polí je nicméně nepovinná. Z ohledem na platné znění zákona jsou povinnými metadaty záznamu jen tato:

 • identifikace smluvních stran
 • vymezení předmětu smlouvy
 • cena, a pokud smlouva cenu neobsahuje, pak hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit,
 • datum uzavření smlouvy.

V metadatech lze dále nepovinně uvést hodnotu smlouvy v cizí měně, hodnotu bez DPH, sazbu DPH, rozlišení plátce / příjemce, organizační složku povinného subjektu a vazbu na jiný záznam. Smluvních stran může být jedna či více.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.