Registr smluv: 3 věci, na které si dejte pozor při zveřejňování smluv

Mít pořádek v dokumentech se vyplatí, a když nakládáte se smlouvami a penězi, platí to dvojnásob. V souvislosti s registrem smluv se nabízejí minimálně tři rizikové situace, které by mohly nastat v důsledku pouhé nepozornosti

1. Zpožděné zveřejnění 

Je možné, že úřad nebo třeba příspěvková organizace odloží objednání služby až na poslední chvíli a dojde k plnění ze smlouvy ještě před jejím zveřejněním v registru smluv. Z právního hlediska však v takovém případě dochází k plnění z neúčinné smlouvy a tudíž bez právního důvodu se všemi z toho plynoucími důsledky: bezdůvodné obohacení, vrácení plnění apod. 

Poskytovatel služby by se v takovém případě vystavil riziku zpochybnění, zda službu poskytl. Úřadu by naopak mohlo dělat potíže, kdyby finanční kontrola odhalila, že zaplatil za službu bez účinné smlouvy. S ohledem na uvedené doporučujeme zásadně plnit ze smlouvy až po jejím zveřejnění v registru.

2. Existence smluv v několika verzích 

Může se nedopatřením stát, že v registru smluv skončí dvě různé verze téže smlouvy. Rozpor v obsahu smlouvy může nastat prostou chybou. Pokud jde o chybu, tu je možné do tří měsíců od uzavření smlouvy odstranit tak, že smluvní strany v registru provedou opravu zveřejněné smlouvy.

Pokud však nejde o chybu a existence dvou odlišných verzí znamená, že smluvní strany nejsou schopny dospět k dohodě nad obsahem smlouvy, pak je možné tvrdit, že žádná smlouvy vůbec nevznikla (viz § 1725 občanského zákoníku - Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah). Proto je důležité mít k dispozici jako důkaz kopii uzavřené smlouvy, ze které při zveřejňování elektronického obrazu textového obsahu smlouvy vycházíte (popř. jasnou objednávku/nabídku a její bezvýhradné potvrzení).

3. Uzavírání smluv se subjektem, který nemá datovou schránku 

Vyplatí se dohodnout se s druhou smluvní stranou na tom, kdo smlouvu zveřejní, mimo jiné kvůli tomu, abyste se vyhnuli již uvedeným rizikovým situacím. Zákon umožňuje smlouvu zveřejnit kterékoliv ze smluvních stran. Ke zveřejnění je však nutná datová schránka. Jestliže chcete, aby uveřejnění smlouvy zajistila druhá smluvní strana, je dobré se předem ujistit, že datovou schránkou disponuje nebo je ochotna si ji zřídit.

Jste-li na pochybách, konzultujte zveřejňování smluv s námi. Poradíme vám, které smlouvy zveřejňovat a jak, včetně smluv s opakujícím se plněním, bezúplatných smluv a dalších složitějších případů. Projdeme s vámi vaše obvyklé postupy uzavírání smluv, identifikujeme riziková místa a navrhneme řešení. 

Jak vám můžeme usnadnit používání registru smluv

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.