Hrozí kontroly ze strany Energetického regulačního úřadu?

V prvním čtvrtletí roku 2016 se objevily obavy z další vlny kontrol Státní energetické inspekce (SEI) u některých výroben elektřiny ze slunečního záření. Máme zkušenost, že inspekce při kontrolách často postupuje svévolně a neakceptuje jiné než vlastní výklady práva. V mnoha případech pak nezbývá jiná cesta než nechat rozhodnout soud. Sami jsme již v několika případech podali žalobu proti postupu SEI. Jak je to s hrozbou kontrol ve skutečnosti?

Update 7. 4. 2016: Přestože dle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen má kontroly provádět Státní energetická inspekce, v praxi bude případná kontrola prováděna ze strany ERÚ.

Na úvod je třeba říct, že pravomoc SEI vykonávat kontrolu stran dodržování věcných podmínek cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je v současné době sporná. Ačkoliv totiž zůstaly SEI pravomoci vykonávat kontrolu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, kontrola dodržování zákona o podporovaných zdrojích energie přešla na ERÚ. Tyto dva orgány veřejné moci se však, dle našich informací, dohodly, že kontroly stran dodržování věcných podmínek cenových rozhodnutí ERÚ, tedy i kontroly stran instalace elektroměrů coby podmínek uvedení výroben do provozu, bude provádět do budoucna ERÚ.

Koho se týkají kontroly?

Ze zkušenosti je pravděpodobnost kontroly stejná u všech typů výroben elektřiny ze slunečního záření, nezávisle na jejich velikosti nebo na tom, zda jsou umístěny na střeše či přímo na pozemku. Podstatný je však rok uvedení do provozu. Kontroly se mají týkat výroben, které byly uvedeny do provozu na přelomu let 2010 a 2011, avšak měřícím zařízením byly osazeny až v roce 2011. Inspekce to vidí tak, že výrobna je v provozu teprve s nainstalovaným měřícím zařízením. Rok uvedení do provozu je přitom podstatný z hlediska státní podpory: pro výrobny zprovozněné v roce 2010 je podpora podstatně vyšší.

Co hrozí výrobcům?

Výstupem kontroly je závěrečný protokol. Jestliže jako provozovatelé výrobny s protokolem nesouhlasíte, můžete vznést námitky. Podstatnější jsou však zejména další kroky. Protokol může sloužit jako podklad pro navazující řízení o správním deliktu. To už může mít vážné důsledky: v případě, že kontrola shledala nedodržení věcných podmínek cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, hrozí provozovateli pokuta za čerpání podpory v neoprávněné výši.

Co říká o sporném článku soud? 

Zatím nic. U správních soudů je vedeno již několik případů sporů o uvedení do provozu z hlediska okamžiku osazení výrobny měřícím zařízením. Ani v jednom případě však soud ještě nerozhodl. Neexistuje tedy závazný právní výklad sporného článku a SEI, respektive ERÚ může pokračovat ve své dosavadní praxi. Při rozhodování je přitom postupováno v rozporu s rozhodovací činností obou orgánů veřejné moci a v tomto rozhodování nacházíme rozpory se základními zásadami správního trestání i s obecnými principy interpretace práva.

„Celý rok 2010 je pokryt právním názorem, že pro účely stanovení podpory se takový zdroj považuje za zdroj uvedený do provozu dnem, kdy došlo k jeho připojení k přenosové nebo k distribuční soustavě," uvádí například SEI v jednom ze svých minulých rozhodnutí. Ani v tomto případě neshledala, že by osazení měřícím zařízením bylo nutné pro uvedení do provozu v roce 2010. Přesto je její současná rozhodovací praxe opačná a striktně trvá na podmínce instalace měřícího zařízení k uvedení výrobny do provozu.  Otázkou samozřejmě může být, jak na tuto rozhodovací praxi naváže ERÚ a zda bude pokračovat v rozsáhlých kontrolách SEI z minulosti.

Argumentace o instalaci elektroměru coby podmínce uvedení výrobny do provozu zjevně nestojí na pevných základech. Doporučujeme se proti jejím rozhodnutím o udělení pokuty bránit, a to jak odvoláním, tak žalobou ke správním soudům.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.