Geneze problematiky osvobození solárního odvodu pro FVE do 30 kW

Celý problém ohledně osvobození elektřiny vyrobené v rámci FVE do 30 kW v období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2015 vznikl v době, kdy byl schvalován zákon o podporovaných zdrojích energie (dále jen „zákon č. 165/2012 Sb.“), který měl nahradit zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „zákon č. 180/2005 Sb.“). Solární odvod byl v předmětném období strháván podle ustanovení zákona č. 180/2005 Sb., avšak osvobození od solárního odvodu bylo od 30. 5. 2012 přesunuto do zákona č. 165/2012 Sb.

Solární odvod a rozporuplné výklady zákona

Tato situace vzbuzovala u provozovatelů distribučních soustav určité rozpaky, kdy sami nevěděli, komu mají solární odvod srazit a komu nikoliv. Oproti tomu však mělo jasno tehdejší Generální finanční ředitelství, které dne 26. 6. 2012 zveřejnilo pod č. j. 22318/12-3110-012138 informaci, podle které ustanovení o osvobození od solárního odvodu obsažené podle zákona č. 180/2005 Sb. je (vzdor svému zrušení) aplikovatelné až do konce roku 2012, zatímco ustanovení o osvobození od solárního odvodu obsažená v zákoně č. 165/2012 Sb. se aplikuje (vzdor své účinnosti) až od 1. 1. 2013. Generální finanční ředitelství si tak svým způsobem zahrálo na zákonodárce a nepochybné znění zákona nahradilo svým výkladem.

Provozovatelé distribučních soustav začali v souladu s uvedeným stanoviskem Generálního finančního ředitelství solární odvod za předmětná období srážet a o uvedenou částku fakticky krátit fakturaci výrobců.

Nejvyšší správní soud potvrdil osvobození od solárního odvodu

S ohledem na rozsah potenciálních škod oproti možným nákladům spojených s ochranou proti neústavnímu zásahu do vlastnických práv výrobců a s ohledem na existenci výše uvedeného stanoviska Generálního finančního ředitelství podala stížnost na postup provozovatelů distribučních soustav ve smyslu § 237 daňového řádu jen hrstka dotčených výrobců.

V roce 2013 se dostal první z těchto případů k Nejvyššímu správnímu soudu, který v listopadu 2013 odmítl stanovisko Generálního finančního ředitelství a konstatoval, že je elektřina vyrobená v období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2012 ve výrobně s instalovaným výkonem do 30 kW (bez ohledu na její umístění) dle § 17 zákona č. 165/2012 Sb. osvobozena od odvodu z elektřiny ze slunečního záření. Rozhodnutí bylo následně také publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a orgány veřejné moci s ním tak musely být obeznámeny.

Přesto se finanční úřady nadále odkazovaly na stanovisko Generálního finančního ředitelství a v dalších sporech odmítaly, že by byli jednotliví výrobci elektřiny ze slunečního záření ve výrobnách do 30 kW (bez ohledu na jejich umístění) od solárního odvodu v předmětném období osvobozeni.

Krajské soudy názor Nejvyššího správního soudu již ve třech případech potvrdily, naposledy Krajský soud v Ostravě v listopadu 2015. O osvobození výrobců elektřiny ze slunečního záření ve výrobnách s celkovým instalovaným výkonem do 30 kW od solárního odvodu v období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2012 tak vesměs není pochyb, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto výrobny umístěny na střechách či po obvodu budovy anebo zda jsou umístěny na zemi. V řešení zůstává otázka, jak neoprávněně sražený odvod vrátit i těm výrobcům, kteří v rozhodné době respektovali stanovisko Generálního finančního ředitelství anebo proti srážkám solárního odvodu z jiných převážně praktických důvodů nebrojili postupem dle daňového řádu.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.