Registr smluv: všechny smlouvy písemně

Od 1. 7. 2016 budou všechny smlouvy, jejichž alespoň jednou smluvní stranou je stát nebo veřejné instituce (tzv. povinné subjekty), muset být zveřejněny v registru smluv. Smlouva, která nebude zveřejněná do tří měsíců ode dne uzavření, nenabude účinnosti, resp. bude od počátku zrušená. Plnění na základě neúčinné (nebo zrušené) smlouvy představuje bezdůvodné obohacení, jehož vrácení by se mohla domáhat kterákoliv ze smluvních stran.

Ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) uvádí, že smlouva, na kterou se vztahuje zveřejnění v registru smluv, musí být uzavřena písemně. Současně podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona se uveřejním smlouvy v registru smluv rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu společně s metadaty

Z toho vyplývá, že od 1. 7. 2016 nebudou povinné subjekty dle zákona o registru smluv moci platně uzavřít ústní nebo konkludentní smlouvu, pokud se na tuto smlouvu bude vztahovat povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Aktualizace 27. 7. 2017: Kompromisní novela zákona o registru smluv přinásí rozvolnění původně písemné formy smlouvy v § 8 odst. 2 zákona o registru smluv, takže nově již bude možné smlouvy uzavírat tzv. smíšenou formou (např. písemný návrh na uzavření smlouvy potvrdit ústně) bez rizika sankce absolutní neplatnosti. Textový obsah smlouvy však bude třeba uveřejnit v registru smluv, proto se uzavírání smluv ústně jeví jako nepraktické (smlouvu by bylo třeba stejně sepsat pro uveřejnění).

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.