Doba pandemie zasáhla provozovatele solárních elektráren. Na co mají nárok?

V souvislosti s probíhající pandemií koronaviru, vyhlášením nouzového stavu a všech souvisejících opatření se i vlastníci a provozovatelé solárních elektráren (FVE) mohou ocitnout v nepříznivé situaci. Můžou se potýkat s výpovědí  ze zaměstnání nebo ztrátou zisku z podnikání, které je jejich hlavní činností. Jaké možnosti mají provozovatelé FVE v těchto situacích přehledně shrnujeme v následujícím článku.

Provozovatel FVE do 10 kW, který je zaměstnancem

Provozovatelé tzv. mikrozdrojů, což jsou FVE s výkonem do 10 kW určené pro vlastní spotřebu, nemusí mít pro provoz výrobny udělenou licenci (ledaže je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny). Tyto osoby proto nejsou považovány za podnikatele. V případě, že tedy provozovatel mikrozdroje dostal v důsledku pandemie a souvisejících opatření výpověď od svého zaměstnavatele, má po skončení výpovědní doby při splnění zákonných podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží občanům s bydlištěm na území ČR, kteří v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání platili alespoň 12 měsíců sociální pojištění. Potřebnou dobu pojištění je však možné získat i prostřednictvím takzvaných náhradních dob, jako je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby.

Osoby do 50 let věku mohou dostávat podporu po dobu 5 měsíců, osoby od 50 do 55 let ji mohou pobírat 8 měsíců a osoby nad 55 let až 11 měsíců. Dávka činí první dva měsíce 65 % průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání, další dva měsíce 50 % a zbytek podpůrčí doby dostane uchazeč 45 %. Za měsíc však může uchazeč dostat nejvíce 0,58 násobek průměrné mzdy v ČR.

Je třeba zmínit také možnost požádat o dávky státní sociální podpory, které slouží jako opora při dlouhodobě nízkých příjmech. Dávkami státní sociální podpory je přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. Podrobnosti lze nalézt na webu Ministerstva práce a sociálních věcí

Krajní možností je potom žádost o dávky pomoci v hmotné nouzi, jejichž přiznání je však přísně podmíněno snahou zvýšit příjem nejdříve jiným způsobem. Mezi tyto dávky patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Provozovatel může o dávky zažádat v případě, že on či rodina nemá dostatečné příjmy, z objektivních důvodů nemůže své příjmy zvýšit a celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Bližší podmínky udělení těchto dávek i informace týkající se mimořádné okamžité pomoci je možné najít opět na webu ministerstva.

Provozovatel FVE nad 10 kW, který je zaměstnancem

Situace je poněkud komplikovanější u provozovatelů FVE s výkonem nad 10 kW v případech, že jsou zaměstnaní a dostanou výpověď. Tito provozovatelé musí mít totiž vždy udělenou licenci na výrobu elektřiny a podnikání je považováno za jejich vedlejší činnost. Pokud však dostane takový zaměstnanec výpověď, stává se z vedlejší podnikatelské činnosti činnost hlavní, a s tím přichází nepříjemné důsledky. Provozovateli totiž vznikne povinnost platby minimálních záloh na pojistné a nemá automaticky nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Proto, aby podnikatel podporu v nezaměstnanosti mohl získat, musí ukončit nebo pozastavit živnost. Pozastavení licence není možné, proto pokud chce provozovatel FVE nad 10 kW dostávat podporu, musí podat žádost o zrušení licence k Energetickému regulačnímu úřadu a  zároveň přestat vyrábět elektřinu. Pro vyplacení podpory dále platí také podmínka, aby provozovatel FVE před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání platil alespoň 12 měsíců sociální pojištění. Délka podpůrčí doby je stejná jako v prvním případě.

Kromě zrušení licence je možné uvažovat také o převedení licence na jinou osobu, např. na člena rodiny, kterého by případná ztráta zaměstnání nezasáhla tak citelně. Přímé převedení však není možné, bude tedy třeba podat žádost o zrušení současné licence a zároveň podat žádost o udělení licence novému provozovateli, a to ideálně současně a poskytnout si součinnost potřebnou pro zachování časové návaznosti licencí, na základě kterých je FVE provozována.

Pro uplatnění a výplatu dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi platí odkazy a informace uvedené v první části článku.

Provozovatel FVE, který je OSVČ

U provozovatelů solárních elektráren, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými a provozování FVE je jen jednou z více podnikatelských činností platí obdobně situace jako u provozovatelů zdrojů s výkonem nad 10 kW, kteří jsou zaměstnanci. 

Pokud tedy podnikatel bude chtít pobírat podporu v nezaměstnanosti, musí převést nebo zrušit svou licenci na výrobu elektřiny a zároveň pozastavit nebo zrušit své ostatní živnosti.

Kromě podpory ve formě dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi je však možné zvážit také speciální formy podpory, které byly vypsány v souvislosti s probíhající pandemií. 

Zaměstnavatelé mají možnost žádat o náhradu uznatelných nákladů za dobu od 12. března 2020, kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu, do 30. dubna 2020, a to v rámci programu Antivirus. Další variantou je požádat o zvýhodněný podnikatelský úvěr (COVID II), jehož účelem je usnadnit přístup k provoznímu financování malým a středním podnikatelům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Ohledně přípravy žádosti o úvěr se na nás můžete obrátit, rádi vám pomůžeme. .

Od 9.4. mohou také OSVČ žádat ministerstvo financí o kompenzační bonus ve výši 25 000 Kč. Jde o jednorázovou podporu za období od 12. března do 30. dubna ve výši 500 Kč za den. 

 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.