Uzavírání smluv a koronavirus: Na co si dát pozor?

Epidemie koronaviru běžný život Čechů ochromila, ale nezastavila. Patříte-li k těm, kteří potřebují v současné krizi řešit uzavírání smlouvy, tady je několik důležitých věcí, na které byste měli myslet. Podělíme se s vámi i o vzorovou doložku smlouvy, která se bude hodit!

Mohu koronavirus považovat za nepředvídatelnou skutečnost?

Pokud v těchto dnech uzavíráte smlouvu, pandemie koronaviru již není nepředvídatelnou událostí. Doporučujeme proto upravit dnes již předvídatelné okolnosti, které mohou ohrozit dodávku vašeho zboží či služeb a smluvně podchytit specifika spojená pandemií.

S obchodními partnery se například předem domluvte na rizicích, která dnes již můžete předpokládat, například to, že jim nemůžete zaručit včasnou dodávku zboží. Věnujte také pozornost co nejpreciznějšímu zformulování rizik, které vy a váš obchodní partner ponesete. Vyhnete se tak potenciálním problémům.

Na co dalšího byste při uzavírání smlouvy měli myslet? 

  • lhůta pro dodání zboží / splnění služby
  • (ne)převzetí rizika změny okolností
  • (ne)omezení výše náhrady škody
  • výše a podmínky pro aplikaci smluvních pokut.

Pomůže mi doložka vyšší moci ve smlouvě? 

Máte ve smluvní doložce uvedenou vyšší moc (vis maior) jako součást balíčku závěrečných ustanovení? Vyšší mocí je nepředvídatelná, neovlivnitelná událost, které nešlo zabránit a která je nezávislá na osobě, jež se jí dovolává. Z tohoto hlediska lze obecně považovat současnou koronovirovou pandemii za případ vyšší moci.

Ve smlouvách často bývá upraveno, co se vyšší mocí rozumí a jak je v takových případech třeba postupovat. Pokud vás vyšší moc opravňuje k nedodání plnění, můžete podle této doložky postupovat. Pokud není doložka vyšší moci konkretizována ve smlouvě, postupujte podle obecných ustanovení občanského zákoníku.

V případě, že vám ze smlouvy plyne nějaká povinnost, kterou na základě opatření v souvislosti s koronavirem nebudete moci splnit (např. při nařízení o uzavření provozoven), může druhé ze smluvních stran vzniknout nárok na náhradu škody. 

Škodu však nemusíte uhradit v případech, pokud splníte určité zákonné podmínky, tzv. liberační důvody, které blíže popisujeme v naší poradně

 

Může koronavirus vést ke snížení či zvýšení dohodnuté ceny?

Ano. Pandemie koronaviru může být důvodem pro snížení nebo naopak zvýšení dohodnuté ceny, ovšem jen v případě, že jste smlouvu uzavřeli v době, kdy nebylo možné příchod takto rozsáhlé pandemie a jejích důsledků předpovídat. Riziko změny okolností v takovém případě nese strana, která se tomu smluvně zavázala. 

Změna okolností v právech a povinnostech smluvních stran může vést k tomu, že se strany nedohodnou. K takové situaci a jejím následkům jsme se blíže vyjádřili v naší poradně

Následná nemožnost plnění: Kdy se na ni mohu odkázat? 

Výjimečně mohou závazky ze smlouvy zaniknout z důvodu následné nemožnosti plnění (§ 2006 a následující občanského zákoníku). 

Následná nemožnost plnění pomůže například dodavatelům, kteří se zavázali dodat např. zdravotnický materiál, u něhož stát dočasně zakázal distribuci soukromým subjektům. Závazek v takovém případě zaniká a strany mají povinnost si vrátit již poskytnutá plnění, tedy zejména uhrazenou zálohu

Pozor na to, že následná nemožnost plnění neosvobozuje od plnění tam, kde je objektivně možné závazek splnit, jen bude potřeba využít subdodavatele, dodat zboží později nebo jej získat podstatně dráž – tam je možné maximálně upravit cenu.

Vzorová doložka pro smlouvy v době pandemie

Nevíte si rady se smlouvou a nechcete nic podcenit? V rámci online právní podpory Frank Bold k dopadu koronaviru jsme pro vás nachystali vzorovou doložku pro smlouvy uzavírané v době koronavirové pandemie. 

Neváhejte se na nás také obrátit, pokud budete potřebovat právní radu. Kontaktovat nás můžete na info@fbadvokati.cz. Jsme vám k dispozici! 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.