Co dělat, když se nájemce nechce vystěhovat z bytu?

Řešit situaci, kdy nájemce odmítá opustit váš byt, je vždy obtížné. Přinášíme proto několik tipů, které můžete využít.

Kdy zaniká oprávnění nájemce byt užívat?

Nájem končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána nájemní smlouva na dobu určitou, nebo uplynutím výpovědní doby po výpovědi nájemní smlouvy. Výjimku tvoří tzv. konkludentní nájem. Jde o případ, kdy nájemce byt užívá  tři měsíce po dni, kdy měl nájem ukončit a pronajímatel ho písemně nevyzve k opuštění bytu. Proto je nájem prodloužen na stejnou dobu jako dříve.

Při skončení nájmu však musí nájemce prostory opustit a odevzdat je majiteli. To splní, obdržíte-li coby pronajímatel klíče a nic vám nebrání v užívání bytu. Stává se však, že nájemce byt nepředá a byt buď dál neoprávněně užívá, nebo v něm má věci. Potom se nájemce dostává do prodlení.

Okamžitá výpověď nájmu

Pronajímatel může vypovědět nájem bez výpovědní doby, pokud nájemce poruší některou ze svých povinností zvlášť závažně. Mezi zvlášť závažné porušení povinností nájemce patří:

  • nezaplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň tří měsíců
  • závažné poškozování bytu
  • neoprávněné užívání bytu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno

V případě neplacení nájemného musí jít o situaci trvající nejméně tři měsíce - ty přitom nemusí jít za sebou. Jde o částku odpovídající výši plateb na nájemném a na náklady na služby za tři měsíce. 

Při skončení nájmu musí nájemce prostory opustit a odevzdat je majiteli. Ilustrační fotografie

Jak legálně postupovat v případě, že se nájemce nechce vystěhovat?

Ani pokud se musí nájemce vystěhovat, nemůže pronajímatel z bytu vystěhovat jeho věci nebo vyměnit zámek. Pokud by to udělal, hrozí pronajímateli trestní stíhání a odnětí svobody až na dva roky pro neoprávněné vniknutí do obydlí jiného a tedy porušení domovní svobody. Nájemník naopak svým setrváním v bytě po skončení platné nájemní smlouvy trestný čin nespáchá. O jeho vystěhování musí rozhodnout soud.

V závislosti na charakteru nesplněné povinnosti se může pronajímatel u příslušného soudu domáhat vyklizení nemovitosti žalobou. Tu lze podat i pokud nejde o vyklizení nemovitosti, ale o její předání pronajímateli. Až po získání pravomocného rozhodnutí soudu o povinnosti nájemce vyklidit byt je možné předat záležitost exekutorům. Ti stanoví lhůtu k vyklizení a teprve pokud se tak nestane, vyklidí ji sami.

Kvůli prodlevě s vystěhováním uchází pronajímateli nájemné. Zákon proto za něj stanovuje náhradu ve výši nájemného. Pronajímatel na něj má právo až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá.

Co když nájemce nechá v bytě své věci?

Pokud zjistíte po vstupu do již opuštěného bytu, že v něm má nájemce stále své věci, je nutné počkat, až si je nájemce převezme. Pokud se tak nestane a pokud nájemci poskytnete přiměřenou lhůtu k jejich převzetí, můžete s těmito věcmi naložit dle svého uvážení a například je prodat.

Pokud byste je zlikvidovali bez předchozího upozornění nájemce, můžete být za tuto škodu odpovědní. K tomuto kroku proto sáhněte jen pokud jsou věci očividně znehodnocené nebo nepoužitelné a je zjevné, že nájemce je už nechce. Vždy však doporučujeme jejich stav řádně zdokumentovat, například  prostřednictvím pořízení fotografií, a nájemce k převzetí věcí vyzvat.


Co pro vás můžeme udělat

Ozvěte se nám a dohodněte si schůzku s naším právníkem. Při konzultaci s ním proberete, jaké máte možnosti při uplatňování vašich práv z nájemní smlouvy.

Pomůžeme vám nastavit nájemní či podnájemní smlouvu vhodným způsobem tak, aby byly eliminovány veškerá rizika. 

Zastoupíme vás v řízení o neplatnost výpovědi nájemní smlouvy, o náhradu za ušlé nájemné či o vyklizení nemovitosti. Podáme za Vás exekuční návrh.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.