Povinnost podávat kontrolní hlášení u daně z přidané hodnoty

Od 1. 1. 2016 jsou plátci DPH povinni podávat tzv. kontrolní hlášení. Tento institut byl zaveden novelou č. 360/2014 Sb., zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a je nyní upraven v § 101c - § 101i zákona o DPH.

Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, jedná se o odlišný institut. Nahrazuje však původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Správce daně může získané údaje využít při správě daní a případně i při stanovení výše daně. Přečtěte si, které časté omyly se šíří o kontrolním hlášení. Dokument vydalo ministerstvo financí.

Kontrolní hlášení vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v současnosti povinni vést podle § 100 zákona o DPH.

Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, je povinnost podání tohoto výpisu zrušena společně se zavedením kontrolního hlášení (tj. od 1. 1. 2016).

Povinnost podat kontrolní hlášení se váže ke vzniku jedné z níže uvedených skutečností v tzv. sledovaném období (kterým je u právnické osoby 1 měsíc a u fyzické osoby dle daňového období pro účely daňového přiznání – tedy měsíc nebo čtvrtletí).

Povinnost podat kontrolní hlášení vzniká při:

  • uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v ČR, nebo poskytnuty úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH.

Osoby, které nejsou povinné podávat kontrolní hlášení:

  • Identifikovaná osoba - například osoba, která nakoupila z jiné země Evropské unie zboží v celkové hodnotě vyšší než 326.000,- Kč (bez DPH), definice je obsažena v § 6g a následující zákona o DPH.
  • Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění (v režimu přenesení daňové povinnosti, popřípadě neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu). Tzn. nevyplňují řádek 25 daňového přiznání k DPH.
  • Plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.).

Lhůta pro podání kontrolního hlášení činí 25 dní od konce sledovaného období. Právnické osoby proto své první kontrolní hlášení budou muset podat již do 25. 2. 2016. Fyzické osoby v těže lhůtě a v případě, že jejich daňové období činí čtvrtletí, pak své kontrolní hlášení musí podat do 25. 4. 2016.

Kontrolní hlášení ale i přiznání DPH musí nově všichni plátci bez rozdílu podávat elektronicky.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.