Směna pozemků se státním podnikem nebo státem: checklist

Vlastníte pozemek, ale rádi byste jej směnili za jiný? Pokud je vlastníkem pozemku, o který máte zájem, státní podnik nebo stát, nebude směna stejná jako v případě směny mezi dvěma soukromými osobami. Není ale nemožná. Ať už má o směnu se státem zájem obec nebo soukromá osoba, stačí dodržet následující postup:

  1. Prověřit omezení stanovená právními předpisy nebo zakladatelskými dokumenty. Typicky se to týká: státních podniků, státních organizací, organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, národního podniku, státního fondu a dalších.

  2. Ocenit nabývané i převáděné pozemky znaleckým posudkem, který stanoví cenu zjištěnou a cenu obvyklou za účelem stanovení cen a posouzení potřeby zajištění schválení či souhlasů

  3. Sepsat a projednat  znění směnné smlouvy

  4. Pokud je to dle příslušných právních předpisů nebo zakladatelských dokumentů zapotřebí, zajistit souhlas příslušných osob nebo orgánů, například zakladatele nebo dozorčí rady v případě státního podniku, ministerstva financí, zřizovatele, zastupitelstva a dalších.

  5. Uzavření smlouvy.

  6. Podání návrhu na příslušný katastrální úřad. Pokud směna zahrnuje převod vlastnického práva, je tento převod účinný dnem vkladu práva do katastru nemovitostí.  

  7. Zveřejnění smlouvy v registru smluv, popřípadě zápis do dalších relevantních rejstříků nebo seznamů. Například určí-li státní podnik nově nabytý pozemek jako určený majetek, mění se zakládací listina a vkládá se do sbírky listin obchodního rejstříku, nebo může přicházet v úvahu zápis do centrálního registru administrativních budov, jedná-li se o administrativní budovu v majetku státu a podobně.

Konkrétní postup pak závisí na tom, mezi kým je směna prováděna. Od toho se odvíjí jednotlivé kroky tak, aby byly dodrženy všechny náležitosti, které vyžadují právní předpisy či zakladatelské dokumenty. S přípravou postupu a transakce vám rádi pomůžeme.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.