Osvobození od solárního odvodu pro FVE do 30 kW se mělo uplatňovat již od 30. 5. 2012

Dobrá zpráva pro provozovatele výroben elektřiny ze slunečního záření s instalovaným výkonem do 30 kW: můžete žádat o doplacení neoprávněně sraženého odvodu za období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2012.

Krajský soud v Ostravě rozhodl dne 5. 11. 2015, že osvobození od solárního odvodu pro výrobny elektřiny ze slunečního záření se mělo aplikovat s účinností již od 30. 5. 2012. Potvrdil tak předchozí rozsudek Nejvyššího správního soudu, kterým se finanční správa při své činnosti nehodlala řídit.

Finanční správa se dosud při svém postupu odkazovala na Informaci Generálního finančního ředitelství ze dne 26. 6. 2012, č. j. 22318/12-3110-012138, podle které zákon č. 165/2012 Sb. osvobodil od solárního odvodu elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny ze slunečního záření s instalovaným výkonem do 30 kW pouze v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 

Dle názoru finanční správy navíc existovaly v předmětné době dva druhy solárního odvodu – solární odvod upravený v zákoně č. 180/2005 Sb. srážený za elektřinu vyrobenou v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 a solární odvod upravený v zákoně č. 165/2012 Sb. srážený za elektřinu vyrobenou v období od 1. 1. 2013, přičemž zákon č. 165/2012 Sb. nemůže osvobozovat od solárního odvodu upraveného v jiném zákoně.

Výše uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu finanční správa odmítla s tím, že Nejvyšší správní soud vycházel z předpokladu, že ustanovení zákona č. 180/2005 Sb. upravující osvobození od solárního odvodu s účinností k 30. 5. 2012 zaniklo. 

Krajský soud v Ostravě se však přiklonil k našemu závěru, že rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2013 je plně aplikovatelný a argumentace finanční správy nemá oporu v právním řádu a postrádá logiku.

V daném případě tak bude o věci znovu rozhodovat Odvolací finanční ředitelství, které by mělo přikázat plátci daně (operátor trhu s elektřinou či povinně vykupující), aby neoprávněně sražený solární odvod našemu klientovi vrátil.

Dopady rozsudku krajského soudu pro ostatní výrobce elektřiny

Rozsudek krajského soudu může mít dopad i pro ty výrobce elektřiny ze slunečního záření ve výrobnách s instalovaným výkonem do 30 kW, kteří se rozhodli doposud nerozporovat fakt, že plátce daně neuplatnil osvobození od solárního odvodu pro výrobny FVE do 30 kW.

Podle § 235 daňového řádu totiž platí, že pokud správce daně zjistí, že částka vyúčtovaná plátcem daně neodpovídá částce, která měla být plátcem daně sražena, má povinnost tento rozdíl předepsat do evidence daní. Rozdíl se pak vypořádává v rámci správy daní zajišťované plátcem daně, který by tak měl povinnost nezákonně sražený odvod vrátit

Pokud tedy provozujete výrobnu elektřiny ze slunečního záření s instalovaným výkonem do 30 kW a byl Vám sražen solární odvod i za elektřinu vyrobenou v období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2012, můžete se obrátit na příslušného plátce daně, aby vám neoprávněně sražený odvod vyplatil, respektive doplatil nevyplacenou část faktury za dodanou elektřinu, a to případně i se zákonnými úroky z prodlení z této částky.

S vymáháním částky po plátci daně vám rádi v případě potřeby pomůžeme.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.