Členové i bývalí členové statutárního orgánu nově ručí za dluhy zkrachovalé firmy

Zákon o obchodních korporacích přinesl rozšíření možnosti postihu členů statutárních orgánů korporací, které se dostaly do úpadku.

Nová povinnost členů statutárního orgánu

Členové statutárního orgánu mají nyní povinnost učinit všechny kroky vedoucí k odvrácení hrozícího úpadku firmy. Vzhledem k tomu, že jde o objektivní závazek, neznalost negativní finanční situace společnosti neomlouvá.

Ručení za závazky korporace nevzniká přímo ze zákona. Insolvenční správce nebo některý z věřitelů podává návrh soudu, na jehož základě soud vydá rozhodnutí. Nově je navíc možné vymáhat plnění i po bývalých členech statutárního orgánu.

Pokud by soud rozhodl, že je obchodní korporace skutečně v úpadku a že člen nebo bývalý člen statutárního orgánu neučinil v rozporu s péčí řádného hospodáře veškeré potřebné úkony za účelem odvrácení úpadku, může soud za takové jednání vyvodit odpovědnost člena statutárního orgánu ve formě ručení za splnění povinností obchodní korporace. Správce je pak oprávněn požadovat po členech statutárního orgánu prospěch, který na základě smlouvy o výkonu funkce získali za poslední dva roky. Dále je nyní možné plnění vymáhat i po bývalých členech statutárního orgánu (čímž se v zákoně brání vyhýbání se odpovědnosti odstoupením z funkce).

Odpovědnost za splnění závazků korporace

Zcela nezávisle na insolvenčním soudu v samostatném řízení se insolvenční správce nebo kterýkoliv věřitel může domáhat po soudu určení toho, že člen odpovídá za splnění závazků korporace. Jakkoliv je tedy nepochybné, že určení závazku má souvislost s úpadkem korporace, provádí se učení v samostatném řízení, o tomto návrhu se tedy nejedná v rámci insolvenčního řízení. 

Dalším nástrojem na sankcionizování členů statutárního orgánu je možnost vymáhání náhrady škody, dle §98 insolvenčního zákona za situace, kdy člen statutárního orgánu nepodá včas návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pokud totiž členové statutárního orgánu nepodají insolvenční návrh bezodkladně poté, co se dozví, nebo při náležité péči měli dozvědět, o úpadku, odpovídají za škodu, která věřitelům vznikne.

K nefinančním sankcím dle zákona o obchodních korporacích patří to, že pokud člen statutárního orgánu neplnil své povinnosti, což vedlo k úpadku (toto je insolvenční soud povinen zkoumat i bez návrhu, ze své úřední moci), rozhodne o jeho vyloučení z výkonu funkce na dobu tří let.

Zásadní změnu nový zákon přináší zejména pro členy statutárního orgánů, kteří jsou v zahraničí a nepodílejí se na činnosti české korporace. Nově mohou i oni za její úpadek nést odpovědnost, ačkoliv se na činnosti české korporace nijak nepodíleli. Doporučujeme proto se vždy před přijetím členství ve statutárním orgánu informovat o povinnostech, které s funkcí přichází.

Nároky věřitelů

Věřitelé tedy mají několik možností obrany a je pro ně pochopitelně nejvýhodnější využít všechny dostupné prostředky. Může dojít i k tomu, že bude probíhat paralelně více řízení a že věřitel uspěje s více nároky. Ani v takovém případě mu ale nelze přiznat více, než činí jeho pohledávka s tím, že rozsah ručitelského závazku se určí až po skončení insolvenčního řízení a tedy poté, co dojde k určení, v jaké míře byly pohledávky uspokojeny. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.