Jak má vypadat webová stránka podle zákona o přístupnosti? 

Neexistuje přesná definice, jak by měla přístupná stránka vypadat, zákon o přístupnosti ale uvádí čtyři principy, kterými by se měly weby a mobilní aplikace při plnění požadavků přístupnosti řídit: vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. Obecně však lze říci, že přístupnou webovou nebo mobilní aplikaci by měla být schopna za pomoci asistivních technologií používat v běžném rozsahu i osoba se zdravotním postižením. Při vývoji webových stránek je rovněž vhodné se řídit tzv. dobrou praxí vývojáře. Například obrázky by měly být popsané atributem “alt”, dokumenty na stránkách sdíleny v otevřeném formátu, textové informace nemají být prezentovány ve formě obrázku, které neumožňují strojové zpracování textu. 

Skupiny kritérií, která by měl přístupný web nebo mobilní aplikace splňovat:

 • Vnímatelnost
  Obsah webových stránek je dostupný a čitelný. Všechny netextové prvky na přístupném webu by měly mít svou textovou alternativu, web by měl být ovladatelný i bez doplňků, které nemusí být v režimu přístupnosti použitelné (např. použití JavaScript, CSS, Flash…). Web je čitelný i v případě, že uživatel není schopen vnímat nebo správně interpretovat barvy, je dostatečně kontrastní, velikost písma je dynamická. 

 • Ovladatelnost
  Práci s webovou stránkou řídí uživatel. Webová stránka se mění jenom po akci uživatele, nová okna se otevírají pouze po předchozím upozornění a v odůvodněných případech. Stránkou může uživatel libovolně posouvat, odkazy jsou odlišené od ostatního textu a jejich označení výstižně popisuje cíl odkazu i bez okolního kontextu. Uživatel je předem upozorněn, pokud odkaz vede na jiný obsah  než je webová stránka (např. na soubor PDF).

 • Srozumitelnost
  Informace jsou srozumitelné a přehledné. Informace na webové stránce jsou sdělovány jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, hlavní sdělení jsou uváděna již na začátku webové prezentace, text je vhodně členěn do menších bloků, informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah. Webová stránka má smysluplný název, který vystihuje její obsah. Má srozumitelnou navigaci a obsahuje odkaz na přehlednou mapu webu. 

 • Stabilita
  Kód je technicky způsobilý a strukturovaný. Webové stránky používají syntax a značky, které odpovídají dokumentované finální verzi použitých značkovacích jazyků. V metaznačkách je uvedena použitá znaková sada dokumentu, nadpisy a seznamy jsou zřetelně vyznačeny ve zdrojovém kódu webové stránky. 

Co je prohlášení o přístupnosti?


Zároveň s provedením příslušných úprav musí povinné subjekty zveřejnit tzv. prohlášení o přístupnosti, které bude informovat o souladu příslušných webových stránek nebo mobilních aplikací s požadavky zákona o přístupnosti. Obsahem prohlášení by mělo být zhodnocení stavu stránek, identifikace prvků nesouladu a důvod, proč případně některé části webu prozatím požadavky přístupnosti nesplňují. Prohlášení má také obsahovat informaci na koho se obrátit pokud má uživatel podezření, že požadavky přístupnosti nejsou splněny. Uživatel v takovém případě může rovněž podat podnět na ministerstvo vnitra, které provede kontrolu, a v případě pochybení může uložit opatření k nápravě.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.