Budoucnost malých výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů v Polsku

V článku Polsko na prahu nové energetiky jsme upozorňovali na chystané zásadní změny v podpoře obnovitelných zdrojů v Polsku. Jednou z těchto změn je i mechanismus podpory malých výroben elektřiny, tzv. mikroinstalací.

Jednodušší podmínky pro mikroinstalace

Mikroinstalací se rozumí výrobna s instalovaným výkonem ne větším než 40 kW připojená k energetické síti s napětím nižším než 110 kV. Pro tyto zdroje nová právní úprava přináší zjednodušené podmínky, a to jak pro uvedení do provozu, tak při samotném provozu. Tyto zdroje nebudou do budoucna vyžadovat stavební povolení (pouze stanovení technických podmínek energetickým regulátorem), ani licenci k výrobě elektřiny. Podmínkou naopak zůstane uzavření smlouvy se systémovým operátorem.  

Zákon také zavádí mechanismus povinného odkupu, garantovaného po dobu 15 let od prvního dne dodávky elektřiny do sítě. Výkupní cena přitom bude stanovena tak, aby odpovídala průměrné ceně elektrické energie na konkurenčním trhu v předchozím kvartálu, ohlašované ředitelem Úřadu pro regulaci energetiky.

Feed-in tarif

Ještě zajímavější podmínky nabízí nová právní úprava pro malé spotřebitelské výrobny elektřiny (tj. provozovatele označované jako prosumenty). Provozovatelé zdrojů o instalovaném výkonu do 10kW mohou nespotřebovanou elektřinu dodávat do sítě za zvýhodněnou cenu. Cena bude garantována po období 15 let od uvedení do provozu a bude platit pro nové instalace do doby, než jejich souhrnný instalovaný výkon přesáhne 800 MW.

Aktuální výše garantovaných cen

Investiční podpora

Vedle výše popsané provozní podpory, přinesla novelizace také nové podmínky pro investiční podporu mikrozdrojů. Program „Prosument“, spravovaný Národním fondem pro ochranu životního prostředí umožní čerpat dotaci na výstavbu mikrozdrojů ve výši 20–40 % investičních nákladů. Zároveň budou mít provozovatelé přístup ke zvýhodněnému bankovnímu úvěru. Prostřednictvím programu Prosument si tak budou schopni zajistit až 100% financování investice. Polská vláda předpokládá, že do roku 2020 bude prostřednictvím programu Prosument rozděleno 800 mil. zlotých.

Do jisté míry spornou otázkou zůstává, zda bude možno současně využít obou forem podpory, tedy garantovaných výkupních cen a investiční dotace (úvěru). Vlivem poněkud nejednoznačné úpravy v novelizovaném zákoně a evropských pravidel státní podpory se v současné době má za to, že nikoliv a investor si bude muset mezi těmato dvěma formami podpory vybrat. Polská vláda však již deklarovala, že legislativa v této oblasti dozná ještě dalších změn.

Návratnost

Návratnost případné investice do instalace mikrozdroje je samozřejmě závislá na celé řadě faktorů. Existující analýzy odhadují návratnost u nejmenších, garantovanou cenou podpořených, výroben na přibližně 8–10 let.

Odhad provozního zisku 3 kW FVE

Zdroj: www. Inzynierpv.pl

Podle odhadu Národního fondu pro ochranu životního prostředí se náklady na instalaci 1kW fotovoltaického výkonu pohybují přibližně v rozmezí 6000 – 8000 zlotých. V Polsku lze přitom průměrně počítat zhruba s roční produkcí 1000 kWh na 1 m2 fotovoltaických panelů.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.