Účast Franka Bolda na přípravě dílčích částí paragrafového znění nového stavebního zákona

V listopadu byl zveřejněn návrh nového stavebního zákona, na němž se podíleli i Frank Bold Advokáti. Do Vánoc je možné k návrhu podávat připomínky, do konce ledna by jej měla projednat vláda.

 

Proč jsme se zapojili

Předtím, než se náš právní tým do přípravy paragrafového znění zapojil, zvažovali jsme veškeré jeho možné konsekvence, včetně těch, které vzbuzují pochopitelnou kritiku. Na jedné straně problematické aspekty věcného záměru, na kterém se Frank Bold nepodílel, na druhé straně příležitost ovlivnit obsah návrhu „zevnitř“, zejména ve vztahu k úpravě účasti veřejnosti, soudního přezkumu, řízení o povolení záměru jako celku a dalších důležitých oblastí.

Po mnoha letech zkušeností z oblasti stavebního práva a práva životního prostředí vnímáme, že stávající stav umisťování a povolování staveb je špatný  pro všechny zúčastněné. Narážíme na oprávněné výhrady jak k obvyklé délce jednotlivých řízení, tak povolovacího procesu jako celku, k jeho komplikovanosti a roztříštěnosti. Systém dílčích závazných stanovisek jednak neumožňuje komplexní posuzování záměrů, navíc často vede k nutnosti napadat "dílčí akt přes výsledný", tedy (ať souhlasné nebo nesouhlasné) závazné stanovisko až s navazujícím rozhodnutím. Opakovaně jsme se setkali s tím, že  úspěšné napadení územního rozhodnutí pro zásadní vadu typu rozporu záměru s územním plánem nebo špatně provedené EIA nevedlo k tomu, že záměr nebyl realizován, pokud investor stihl před zrušením územního rozhodnutí získat stavební povolení. Novela stavebního zákona účinná od roku 2018 navíc přinesla mj. vyloučení ekologických spolků ze všech řízení podle stavebního zákona mimo těch, kde záměr podléhá "plné" EIA nebo IPPC. Zásadní změnu úpravy povolování staveb vnímáme za této situace jako nutnou.

Jak paragrafové znění vzniklo

Jednotlivá konkrétní řešení vznikala uvnitř právního týmu a v diskusi s úředníky Ministerstva pro místní rozvoj i dalšími členy pracovních skupin. Celkově se na přípravě paragrafového znění nového stavebního zákona podílelo několik set lidí.

Na čem jsme pracovali 

Zpracovali jsme návrh soudního přezkumu územních plánů, účastenství v řízeních podle zákona o ochraně přírody a vodního zákona, úpravy plánovacích smluv a náhrad za změny v území, řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, část změn ve zvláštních zákonech souvisejících s integrací. Formou připomínek, komentářů a dílčích návrhů jsme měli možnost se vyjadřovat i k dalším částem návrhu, ale bez záruky prosazení toho, co jsme navrhovali. Více o obsahu návrhu nového stavebního zákona a našem hodnocení si můžete přečíst zde.

Chápeme, že nový stavební zákon je z věcných důvodů odmítán různými stranami jako celek. Nicméně v situaci, kdy je velmi pravděpodobné, že i přes kritiku bude návrh schválen, kvitujeme možnost implementovat do návrhu dílčí podstatné změny.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.