Stát musí podnikatele odškodnit za 5 měsíční průtahy ve správním řízení - vysoudili jsme odškodné téměř 1,7 milionu

Slavíme úspěch ve sporu našeho klienta s Ministerstvem životního prostředí. Podnikatel v oblasti likvidace stavebních odpadů, se s naší pomocí domáhal náhrady škody a nemajetkové újmy za nesprávný úřední postup. 

MŽP nedodrželo rozhodovací lhůtu a navíc požadovalo podklady nad rámec zákonných povinností

Náš klient v návaznosti na změny v legislativě podal koncem roku 2013 žádost o povolení provozu zařízení na zpracování stavebního odpadu. Získání tohoto povolení pro něj bylo klíčové, protože bez něj nemohl provozovat svou podnikatelskou činnost. 

Správní orgán rozhodující o žádosti klienta byl však v dané době zavalen podobnými žádostmi a žádosti našeho klienta se tak několik měsíců vůbec nevěnoval. A to přesto, že dle zákona by měl správně rozhodnout ve stanovené lhůtě 30, maximálně ve zvlášť složitých případech 60 dnů.

Poté, co se žádosti správní orgán začal se zpožděním věnovat, došlo k dalšímu nesprávnému úřednímu postupu. Správní orgán požadoval po klientovi takové úpravy provozního řádu zařízení, které nevyplývaly ze zákona a které by klienta podstatně omezovaly v jeho podnikatelské činnosti. Proti tomuto rozhodnutí správního orgánu podal klient úspěšné odvolání. Došlo tak ale k dalšímu prodlení a klient nakonec obdržel povolení k provozu více než pět měsíců po uplynutí zákonné lhůty.

Klientovi vznikla v důsledku jednání krajského úřadu škoda 

V důsledku nesprávného úředního postupu vznikla klientovi nemalá škoda i nemajetková újma. V první řadě musel klient sehnat subdodavatele na již sjednanou zakázku, u které předpokládal, že ji bude moci vykonat sám po (předpokládaném včasném) vydání povolení. Pokud by tuto zakázku nedokončil ve smluvené lhůtě, hrozily by mu sankce v řádu statisíců. 

Ve druhé řadě musel klient ze stejného důvodu odmítnout několik přímých objednávek a přišel tak o zisk. Klientovi vznikla také nemajetková újma, neboť chybějící povolení narušilo dlouhodobě budované podnikání, v důsledku čehož musel propustit několik svých zaměstnanců a prodat část technického vybavení.

Po 4,5 letech se podnikatel dočkal odškodnění

Případ nakonec dospěl až do stádia soudního řízení. Soud po 4,5 letém řízení rozhodl tak, že našemu klientovi přiznal náhradu škody a přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu celkem ve výši cca 1,7 milionu Kč.

Jedná se zatím pouze o rozhodnutí soudu prvního stupně, které však považujeme za velký úspěch v oblasti odpovědnosti státu vůči podnikatelům. O dalším vývoji tohoto případu Vás budeme informovat. 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.