Poslanecká sněmovna schválila návrh energetického zákona

Připravili jsme bleskovou analýzu změn, které zákon přináší.

Byla schválena zásadní změna v systému stanovení poplatku na obnovitelné zdroje energie v cenách elektřiny. Z hlediska spotřebitelů se ale bude jednat o formální změnu, protože zákon obsahuje nepřekročitelný limit příspěvku na OZE, takže ceny elektřiny pro spotřebitele nevzrostou oproti současnému stavu.

Byl schválen pozměňovací návrh, podle něhož se nově zaváděná povinnost archivace dokladu o výši investičních nákladů bude týkat jen projektů uvedených do provozu po účinnosti této novely. Tato povinnost tedy nemá zpětnou účinnost a nevztahuje se na provozovatele stávajících zdrojů.

Byla prodloužena doba, do kdy je možné postavit větrné elektrárny, malé vodní elektrárny a elektrárny na biomasu s nárokem na podporu. Namísto do konce roku 2015 bude možné pro tyto zdroje získat podporu, pokud budou uvedeny do provozu do šesti let od data právní moci autorizace výrobny elektřiny, udělené MPO. Vytvořil se tak prostor pro dokončení některých plánovaných projektů.

V případě bioplynových stanic s výkonem do 500 KW se od účinnosti novely zavádí podpora vyrobeného užitečného tepla, ve formě zeleného bonusu, jehož výši bude stanovovat ERÚ na základě patnáctileté návratnosti.

Pozitivní změnou ve fotovoltaice je nová možnost provozovat výrobnu elektřiny s výkonem do 10 kW bez licence pro výrobu elektřiny, což významně snižuje administrativní zátěž domácí výroby elektřiny. Na druhou stranu i tyto mikrozdroje budou vyžadovat svolení provozovatele distribuční soustavy s připojením. V tomto ohledu se situace po novele tedy spíše zhorší, neboť ze zákona vypadla povinnost provozovatele soustavy sdělit žadateli v případě odmítnutí připojení termín, do kdy budou odstraněny technické překážky pro připojení.

Nebyl schválen návrh, podle kterého se rozdělení výroben na menší nepovažuje za nové uvedení do provozu. Tento návrh byl kritizován s tím, že umožní vyhnout se platbám solární daně rozdělením FVE na výrobny s výkonem do 30 kW. Přestože tato kritika byla věcně i právně nesmyslná, poslanci se nakonec přiklonili na stranu kritiků a návrh neschválili.

Byl schválen návrh, že za rekonstrukci a modernizaci výrobny se nepovažuje oprava a údržba, ovšem s nesmyslným dovětkem, který činí toto ustanovení prakticky neaplikovatelným. Bohužel se tedy nenaplnily naděje provozovatelů výroben, kteří chtěli provádět opravy výroben bez rizika ztráty výkupních cen a zelených bonusů.

Nebyl schválen pozměňovací návrh, který výrobnám uvedeným do provozu na počátku roku 2011 měl umožnit inkasovat výkupní ceny stanovené pro rok 2010.

Legislativní bitva mezi ERÚ a MPO skončila zdánlivě vítězstvím MPO, když byla schválena pětičlenná rada ERÚ, která má tento úřad řídit a omezit nikým nekontrolovanou moc současné předsedkyně. Toto ustanovení však vstoupí v účinnost až od 1. 8. 2017.

Energetickému regulačnímu úřadu neprošel záměr zavedení limitů podpory vyplácené k vyrobené elektřině. Tento pozměňovací návrh byl sice předložen poslancem Úsvitu přímé demokracie, ovšem jeho autorem a prosazovatelem byl ERÚ. Jako pozitivní lze vnímat i skutečnost, že tento návrh, který by retroaktivně omezil příjmy z výroby elektřiny,  podpořilo jenom devět poslanců.

Na druhou stranu se ERÚ podařilo prosadit pozměňovací návrh, na jehož základě bude možné velkou část informací, které při své činnosti tento úřad vytváří, označit jako chráněnou informaci. Tyto informace pak ERÚ nebude poskytovat. Stane se tak jedním z nejuzavřenějších státních úřadů. Jedná se o nepřípustné omezení práva veřejnosti na informace.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.