Proti solárnímu odvodu se v České republice nelze bránit

Dne 20. 1. 2015 vyhlásil Ústavní soud nález ve věci srážky solárního odvodu.

Podívejte se na rozhovor, který České televizi poskytla naše prokuristka Sandra Podskalská.

Ústavní soud v uvedeném nálezu potvrdil dosavadní judikaturu správních soudů a neshledal protiústavním ani nečinnost ministra financí, který odmítá vydat rozhodnutí o prominutí solárního odvodu, jak mu uložil již před více než rokem rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, ani nečinnost zákonodárce, který by měl vytvořit mechanismy, jakými by bylo možné případně prominout solární odvod v rámci řízení o žádosti o prominutí daně.

V nálezu je uvedeno, že soud sice je připraven poskytnout ochranu proti nečinnosti těchto složek státní moci, avšak že případ, který jsme zastupovali, dosud nedospěl do fáze, kdy by tomu bylo potřeba. Ústavní soud dokonce tvrdí, že taková fáze v zásadě nemůže nastat před uplynutím zákonem garantované patnáctileté doby návratnosti.

Ústavní soud dále v zásadě nepopírá, že je třeba zohlednit likvidační účinky solárního odvodu na jednotlivé výrobce elektrické energie, upozorňuje však, že je plně věcí státních orgánů, jak tohoto zohlednění dosáhnou. V rámci tohoto nezpochybňuje ani, že by k zohlednění likvidačních účinků solárního odvodu mohlo dojít prostřednictvím institutů prominutí daně či posečkání daně, jak navrhuje Nejvyšší správní soud, resp. finanční správa. Nově pak Ústavní soud v rozporu s dosavadní rozhodovací praxí naznačil, že zákonem garantovaná patnáctiletá doba návratnosti nemusí vždy znamenat, že by měla být v rámci každého jednotlivého případu výrobce elektřiny ze slunečního záření dodržena.

S výše uvedenými závěry Ústavního soudu nemůžeme souhlasit. V případě, že se bude s ochranou proti nečinnosti ministra financí týkající se vydání rozhodnutí o prominutí daně čekat až na uplynutí patnáctileté doby návratnosti, nebude možné již sražený solární odvod vrátit, jelikož prominout lze daň nejvýše do doby uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Stejně tak věc neřeší případná žádost o posečkání daně, neboť posečkat lze taktéž pouze po dobu 6 let.

Nález Ústavního soudu potvrdil naše závěry, že v rámci vnitrostátních prostředků nápravy neexistuje žádný, který by protiústavní dopady solárního odvodu umožnil zohlednit. Poslední možnou instancí, která by mohla zvrátit dosavadní přístup českých soudů k přezkumu protiústavních dopadů solárního odvodu, tak zůstává Evropský soud pro lidská práva.

K Evropskému soudu pro lidská práva jsme již za naše klienty podali dvě stížnosti. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.