Zrušili jsme Aktualizaci územního plánu města Brna

V pátek 23. ledna Krajský soud v Brně zrušil komplexní změnu brněnského územního plánu tzv. Aktualizaci, kterou zastupitelstvo města schválilo v červnu 2014. Vyhověl tak naší žalobě, kterou jsme v listopadu 2014 podali v zastoupení celkem 15 navrhovatelů: 10 dotčených vlastníků nemovitostí, jednoho zastupitele a 4 spolků reprezentujících zájmy tisícovek obyvatel města.

Soud dal za pravdu všem našim podstatným argumentům, když uznal, že magistrátní odbor územního plánování a rozvoje při přípravě této důležité změny územního plánu postupoval vadně. Porušil totiž základní pravidla, která požadují, aby všechny konkrétní změny v území byly řádně odůvodněny. Z toho důvodu byla Aktualizace tzv. nepřezkoumatelná a soudu nezbylo, než ji zrušit jako celek.  

Aktualizace přinesla zejména změnu podmínek v tom, co je možné v jednotlivých funkčních plochách v celém Brně postavit, aniž by jednotlivé změny byly určitě, srozumitelně a v souladu s požadavky zákona odůvodněny. Radnice také vadně přistoupila ke stanovení indexu podlažních ploch, který v principu vyjadřuje to, jak vysoké stavby se v území mohou stavět. Index nestanovila  určitě a navíc neodůvodnila, proč se navyšuje plošně, bez ohledu na únosné zatížení jednotlivých konkrétních lokalit Brna. 

Podařilo se nám tedy uhájit zájmy tisíců dotčených vlastníků pozemků a staveb, kteří proti návrhu Aktualizace podali připomínky a námitky. Aktualizace totiž závažným způsobem zasahovala do jejich vlastnických práv a kvality prostředí, v němž žijí.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.