Odpustenie solárnej dane zo strany ministra financií

Daňový poriadok v ČR obsahuje možnosť, keď môže minister financií vo výnimočných prípadoch odpustiť platenie niektorej dane. V praxi sa toto oprávnenie využíva v prípade živelných katastrof, ako boli napríklad povodne. Najvyšší správny súd však vo svojom rozhodnutí konštatoval, že minister financií by mal vydať také rozhodnutie i vo veci solárneho odvodu. Zároveň by mal stanoviť podmienky, za ktorých by bolo možné žiadať o jeho odpustenie.

Problém tohto rozhodnutia spočíva v tom, že súd nemôže ministrovi financií priamo uložiť, aby rozhodnutie o odpustení solárneho odvodu vydal. Pokiaľ bude minister v tejto veci nečinný, nemôže súd z vlastnej iniciatívy nič robiť. Zároveň je len veľmi ťažko riešiteľné, aby sa jednotliví prevádzkovatelia solárnych elektrární sami súdnou cestou domáhali, aby minister financií rešpektoval „odporúčanie“ Najvyššieho správneho súdu a vydal rozhodnutie, ktorým by stanovil podmienky odpustenia solárneho odvodu.

V dôsledku toho je jediným krokom ministerstva financií vo veci solárneho odvodu v roku 2014 akési metodické odporúčanie, akým spôsobom je možné žiadať o odklad odvodu. Okrem toho, že zrejme všetkým okrem ministerstva financií je zrejmý pojmový rozdiel medzi odkladom platby solárneho odvodu a jej trvalým odpustením, nerieši toto opatrenie situáciu investorov prakticky v ničom. Iba odloženie platby solárneho odvodu nemá žiadny vplyv na celkovú návratnosť projektu.

Přečtěte si celý článek, který jsme připravili pro Solarnenovinky.sk

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.