Příměstské satelity jsou často přítěží, ale obce si za ně mohou samy

Obce v sousedství velkých měst se rozrůstají o sídelní čtvrti a často si je nechají přerůst přes hlavu. Nových obyvatel je během pár let víc než starousedlíků, donedávna klidné ulice kapacitně nestačí, počet dětí hrozí přerůst kapacitu školek. Pak jsou tu i méně viditelné důsledky, jako například naplnění kapacity vodovodní sítě. 
Ze stížností starostů na developery satelitů nebo bytových komplexů se někdy zdá, jako by s tím obce nemohly nic dělat a byly postaveny až před hotový problém, ale to není pravda: obec se může s developerem nebo s jednotlivými stavebníky závazně dohodnout na tom, jaké parametry mají novostavby splňovat a za jakých podmínek k nim obec dá kladné stanovisko. 

Místa pro setkávání i zeleň

Developer může na základě smlouvy s obcí počítat v rámci projektu například s prostory na setkávání, centrem sociálních služeb nebo se školkou, jejichž provoz obec za daných podmínek převezme. Dále může zlepšit prostupnost území podle požadavků vedení obce – nenechat nové ulice končit v polích, ale napojit je na existující pěší stezky tak, aby si tudy našli cestu i starousedlíci. A v neposlední řadě může developer do projektu zahrnout i adaptační opatření, například zeleň ochlazující v horkém létě ulice nebo druhotné využití tzv. šedé vody.

Příspěvek za nováčka

Poměrně běžné a zcela legální navíc je, pokud se investor zaváže zaplatit do obecní pokladny příspěvek na každý zastavěný metr nebo každého nového obyvatele obce, který se díky výstavbě přistěhuje, a tím obci pomoci nést náklady, které jí tím vzniknou. V praxi jde o desítky tisíc korun na jednoho nového obyvatele. Obec je ale nedostane zadarmo. Zpravidla se dohodne, že se zavazuje podpořit investiční záměr v rámci jeho povolování (například z titulu vlastníka technické infrastruktury) a že případně vyjde vstříc při změně územního plánu. 
Spolupráce má samozřejmě své zákonné limity, obec například nemůže přislíbit souhlas zastupitelstva, nicméně v součtu existuje slušná šance, že vznikne win-win výsledek. Je tedy trochu s podivem, že takto nepostupuje víc obcí. Smlouva obec-investor je něco, co by měl posílit i nový stavební zákon a zejména specifikovat, čeho všeho se může týkat. Žádný takový návod totiž dnes neexistuje, a možná proto se spolu města a developeři zatím moc nebaví. // Článek jsme publikovali na blogu Urban Leaders Clubu

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.