Vládní návrh novely zákonů o OZE

Projednávaná novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie doznala od okamžiku, kdy opustila kanceláře úředníků MPO, do jejího schválení vládou, řadu poměrně radikálních změn. Poprvé po čtyřech letech novel energetické legislativy máme na stole návrh, který v aktuální předložené podobě nepředstavuje vážné riziko pro provozovatele výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů a otevírá nové možnosti pro domácí výrobu elektřiny

V průběhu dalšího projednávání novely v Poslanecké sněmovně může samozřejmě dojít k zásadním obsahovým posunům, proto se neradujme předčasně. Teprve další vývoj ukáže, zda jsme svědky změny dosavadního trendu diskriminace výrobců elektřiny z OZE, či zda se jedná pouze o nějakou dočasnou výchylku.

Z pěti nejzásadnějších problémů, které jsme identifikovali v návrhu MPO, ve vládou schváleném návrhu nezbylo téměř nic

Návrh na zavedení stropů pro objem vyplácené podpory za vyrobenou elektřinu a zavedení plateb výrobců za použití distribuční soustavy byly z návrhu zákona bez náhrady vypuštěny. Z novely zmizelo ručení statutárních orgánů, odpovědné osoby a vlastníka výrobny za situace, kdy sám výrobce nevrátil neoprávněně vyplacenou podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, povinnost provozovatelů stávajících výroben zaslat operátorovi trhu údaje o výši investičních nákladů výrobny a archivovat tyto doklady po dobu 25 let, i když jimi nedisponují. Omezily se rovněž téměř bezbřehé kompetence Energetického regulačního úřadu. Byla vypuštěna výjimka pro ERÚ ze zákona o svobodném přístupu k informacím, která by znamenala, že ERÚ stane nedobytnou pevností, která nebude poskytovat veřejnosti žádné informace. Omezena byla rovněž kompetence ERÚ vnikat při kontrolách do provozoven, do archivů a počítačů i bez souhlasu výrobce.

Pootevřená dvířka pro rozvoj malých domácích elektráren

Návrh zákona umožňuje provozovat výrobnu elektřiny s výkonem do 10 kW, připojenou do elektrizační soustavy, bez licence Energetického regulačního úřadu. V současné době lze provozovat výrobnu elektřiny bez licence pouze v tzv. ostrovním režimu, kdy vyrobená elektřina není předmětem podnikání výrobce. Do budoucna bude možné tyto tzv. mikrozdroje provozovat bez licence i jako připojené k elektrizační soustavě, a tedy dodávající určité množství energie do soustavy.

Avšak pozor: je zde stále poměrně velké množství nevyřešených detailů, které mohou v prováděcích předpisech dobrý úmysl zákona zcela zhatit. Nevyřešenou otázkou například zůstává, jak budou regulovány přetoky, jak s nimi bude provozovatel distribuční soustavy nakládat a zda bude dodávka elektřiny výrobci hrazena či nikoliv. 

Co novela neřeší 

Předložená novela samozřejmě neřeší praktické problémy, které provozovatele výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů trápí. Nevěnuje se problematice rekonstrukcí a modernizací, takže stále není jasné, zda výměna vadných panelů neznamená nové datum uvedení výrobny do provozu a ztrátu nároku na podporu. Taktéž není řešena otázka prodeje výrobny, kdy si nový vlastník musí vyřídit na její provoz novou licenci a i zde hrozí riziko ztráty výkupních cen.

Přípravu novely budeme nadále sledovat při jejím průchodu Parlamentem.

Pavel Doucha, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.