Příprava na kontrolu ze strany Státní energetické inspekce

U mnoha výrobců elektřiny čerpajících podporu OZE v těchto dnech probíhají kontroly Státní energetické inspekce (SEI). Na základě našich zkušeností s těmito kontrolami dáváme několik doporučení, jak se na ně připravit.

Podklady ke kontrole

Kontrolu plnění věcných podmínek cenových rozhodnutí ERÚ oznamuje SEI zhruba dva týdny před jejím faktickým zahájením. Ačkoliv lze konkrétní termín fyzické kontroly individuálně domluvit, jedná se zpravidla o poměrně krátkou lhůtu na to, se na kontrolu dostatečně připravit, zkontrolovat stav výrobny, zjistit důvody případných nesrovnalostí v listinách či historii provozu výrobny. Dvojnásob se to týká těch výrobců, kteří výrobnu kupovali až po několika letech od jejího uvedení do provozu.

Lze tedy doporučit každému, kdo se kontroly obává, aby již nyní ověřil na dokumentech spojených s uvedením výrobny do provozu soulad údajů o celkovém instalovaném výkonu výrobny, počet a typ instalovaných panelů, popřípadě stav pozemků, na nichž se má výrobna nacházet. Dokumenty zpravidla naleznete v licenčním spisu a kontrolní orgán z nich může vycházet. Údaje na těchto dokumentech je třeba následně konfrontovat se skutečným stavem výrobny. V tomto ohledu doporučujeme provést faktickou prohlídku výrobny na místě, neboť ta bude prováděna také v rámci případné kontroly. Pokud se objeví nesrovnalosti, je třeba nalézt jejich vysvětlení.

Chybějící podklady vyžádané kontrolním orgánem

Stává se, že jeden či více dokumentů vyžádaných kontrolním orgánem nemá výrobce k dispozici. V takovém případě není třeba panikařit. Dokumenty lze většinou získat od jiných osob, ať už se jedná o provozovatele distribuční soustavy nebo například stavební úřad. Doporučujeme si však tyto podklady vyžádat od těchto osob předem, abyste znali jejich obsah ještě před jejich případným poskytnutím Státní energetické inspekci. Pokud objevíte nesrovnalosti bude potřeba je SEI vysvětlit, a to s ohledem na konkrétní případ i bez vyzvání kontrolního orgánu. Z našich zkušeností vyplývá, že i na první pohled výrazné nesrovnalosti v počtech či typech panelů lze vysvětlit bez negativního dopadu na výsledek kontroly.

Pokud vám provozovatel distribuční soustavy nebo stavební úřad odmítá dokumenty poskytnout, může si je kontrolní orgán vyžádat od těchto osob sám. Vy však přijdete o možnost dokumenty předem posoudit.

Osobní účast při kontrole

S ohledem na rizika spojená s kontrolami SEI volí často výrobci možnost nechat se při kontrole právně zastoupit. Takové zastoupení je však nezbavuje povinnosti poskytnout součinnost osobě, která provádí kontrolu. Ta může po výrobci vyžadovat například údaje vztahující se k době uvedení výrobny do provozu a také přístup k výrobně. Účast zástupce výrobce je tak i přes zvolené právní zastoupení při kontrole vhodná.

Připravte se na kontrolu s právníkem

 

Autorem článku je Mgr. Filip Nečas. Text upravila Kristýna Špačková.

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.