NOZ | odpovědnost za vady

Pokud se na zboží objeví do 6 měsíců vada, musí nově prokázat prodávající, že za vadu nenese odpovědnost.   

Nový občanský zákoník (NOZ) zcela odlišně upravuje pojetí odpovědnosti za vady. Diskutovanou a stále nevyřešenou novinkou je zejména skutečnost, zda i nadále existuje dvouletá záruční doba pro spotřební zboží. Polemika je vedena už téměř rok a půl. Navzdory oficiálnímu stanovisku Ministerstva spravedlnosti o tom, že i podle nového kodexu záruční doba v délce 24 měsíců existuje, panují nadále pochybnosti. Stanoviska Ministerstva totiž nejsou závazná a častokrát obsahují velmi sporné výklady nových právních předpisů.

Vada do 6 měsíců

Jednou z novinek, která nicméně platí, je přenesení důkazního břemene k prokázání vzniku vady na prodávajícího. Vady, které se projeví do šesti měsíců od převzetí, se považují za existující již při převzetí. Prodávající má však možnost tuto domněnku vyvrátit a z odpovědnosti se tak vyvinit. Nejedná se v tomto případě o záruku, pouze o změnu důkazního břemene. Ta však pro prodejce nově znamená nutnost prokazovat důvod vzniku vady.

Okamžik dokončení díla

Obdobně jako předešlá právní úprava NOZ stanovuje, že dílo je provedeno svým řádným ukončením a předáním objednateli. Zásadní novinkou je ovšem stanovení okamžiku dokončení díla.

Podle předešlé právní úpravy platilo, že pokud má dílo vady, není řádně ukončeno. Naní platí, že dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. NOZ tedy připouští, že dílo může být kvalifikováno jako provedené, byť bude vykazovat vady. Jinými slovy, objednatel je povinen převzít i dílo s vadami, pokud tyto vady nebrání tomu, aby sloužilo sjednanému účelu. Naše doporučení proto je nepodcenit podrobné vymezení účelu ve smlouvě. 

Převzetí díla s výhradami a bez výhrad 

Okamžik převzetí je podstatný ještě z jednoho důvodu. Objednatel má při něm možnost vyjádřit výhrady k dílu. Pakliže dílo převezme bez výhrad, pozdější reklamace zjevných vad pro něj bude podstatně složitější. Jedná se o změnu oproti předešlé právní úpravě, kdy měl opbjednatel možnost vyjádřit výhrady v době co možná nejbližší po předání díla.

Skryté vady

Případnou skrytou vadu díla musí objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou let po převzetí díla. Výjimkou z dvouleté lhůty může být stav, kdy je vada důsledkem skuitečnosti, o které zhotovitel díla věděl nebo o ní musel vědět. To je však v praxi poměrně složité dokázat. 

Mikuláš Vargic, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.