Novela zákona o podporovaných zdrojích energie se chystá zavést neomezené ručení

Mezi nejzásadnější problémy projednávané novely patří změna ustanovení, která řeší situace neoprávněně vyplacené podpory výroby. Vedle toho, že rozšiřuje kompetence státu rozhodovat o tom, zda byla podpora vyplácena oprávněně či nikoliv, zavádí také neomezené ručení osob za vrácení této podpory. Pokud by byla schválena, bude se jednat o bezprecedentní zásah do zásad obchodního práva, který jde až za hranice ústavní akceptovatelnosti.

Jak se dotkne vašeho podnikání?

Pokud by zákon s touto formulací prošel, bude mít problém jak vedení firmy, vlastník výrobny, tak i odpovědná osoba. Budou totiž ručit celým svým majetkem za vrácení neoprávněně čerpané podpory a zákon jim nedává žádnou možnost, že by se z nějakých objektivních důvodů ručení zbavili.

Vydá-li se k vám v současné době ERÚ na kontrolu a zjistí, že jste čerpali podporu vyšší, než by odpovídalo maximálnímu instalovanému výkonu výrobny uvedenému v licenci, musí vám prokázat porušení některého ze zákonných ustanovení. Podle návrhu novely postačí ke vzniku povinnosti vrátit vyplacenou podporu skutečnost, že jste podali při vyúčtování podpory nesprávné nebo neúplné údaje. Postačí tedy chyba nebo omyl při vyplňování výkazů, aby po vás Energetický regulační úřad mohl chtít vrácení podpory. 

Nevrátí-li držitel licence podporu, která byla podle ERÚ vyplacena neoprávněně, vzniká tato povinnost automaticky ze zákona ručitelům.

Společnost s ručením neomezeným

Ručiteli mají být i osoby, které nemají vliv na obchodní vedení společnosti a na to, jaké údaje držitel licence předal při vyúčtování podpory operátorovi trhu. Povinnost vrátit neoprávněně vyplacenou podporu za držitele licence tak může dopadnout například i na leasingovou společnost, která výstavbu solární elektrárny financovala.

Zvlášť pikantní je neomezené ručení vlastním majetkem v případě odpovědných osob,  které se ve vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu zavázaly dohlížet na technickou stránku provozu výrobny. V drtivé většině případů se nejedená o zaměstnance držitele licence, ale o externisty, kteří nemají žádnou možnost ovlivnit její obchodní vedení. I ti by měli ručit celým svým osobním majetkem za to, že držitel licence nepředal za dané období správné nebo úplné údaje o objemu výroby. Logickým důsledkem schválení takové úpravy by byla vlna výpovědí smluv odpovědných osob, které nebudou chtít nést riziko ručení svým osobním majetkem.

Proti tomuto bezprecedentnímu zásahu do základů obchodního práva se ohradila také Hospodářská komora České republiky a Legislativní rada vlády.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.