5 + 7 důvodů proč by měl jít zákon o OZE do koše

Návrh novely energetického zákona a novely zákona o podporovaných zdrojích energie doporučujeme stáhnout z meziresortního připomínkového řízení nebo přepracovat. Nejhorší obavy sice nenaplnil, ale prodloužil by éru diskriminace provozovatelů OZE a stagnaci tohoto jinak velmi perspektivního odvětví. Návrh novely obsahuje několik trojských koňů, které otvírají vrátka pro další nepřiměřené zásahy státu do soukromého podnikání v obnovitelné energetice.

Připravili jsme sadu dvanácti konkrétních připomínek, a vybavili tak Komoru OZE, asociace CZ Biom, CZEPHO a ALiES argumenty do připomínkovacích řízení.

5 nejzásadnějších připomínek

  1. Zavedení tzv. služeb distribuční soustavy, v jejichž rámci se ukládá výrobcům nová povinnost podílet se na nákladech PPS a PDS a spotřebitelům zavedení tzv. kapacitních plateb na podporu výroby, aniž by byly zřejmé konkrétní dopady této změny do ekonomiky výroben i domácností. 
  2. Nastavení limitů pro podporu výroby elektřiny, které jde proti stávajícímu systému podpory, má retroaktivní dopady do zákonem stanovených garancí a diskriminuje výrobce, kteří investovali do modernějších a efektivnějších technologií. 
  3. Nově zavedená povinnost pro výrobce elektřiny uchovávat veškeré doklady po dobu životnosti výrobny, tj. 20 let. Tato povinnost se zcela vymyká analogickým ustanovením jiných právních předpisů a má ve skutečnosti charakter sankce.
  4. Zvýšení horní hranice pokuty z 5 mil. na 50 mil. Kč za některé správní delikty, které nemá opodstatnění v závažnosti těchto deliktů a jehož cílem je dát státu do ruky nástroj, kterým může likvidovat výrobce elektřiny z podporovaných zdrojů. 
  5. Zcela nestandardní rozšíření kompetence státu rozhodovat o tom, zda byla podpora vyplácena oprávněně či nikoliv, které jde až za hranice ústavní akceptovatelnosti. Nepřijatelné rozšíření odpovědnosti statutárních zástupců výrobce, jeho vlastníků a odpovědných osob za závazky společnosti vrátit neoprávněně čerpanou podporu.

Pavel Doucha, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.