Do 8. září můžete poslat své připomínky k aktualizaci Politiky územního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj nedávno pořídilo a zveřejnilo návrh Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR.

Politika územního rozvoje (PÚR) je „nejvyšší“ územní plán, který určuje základní požadavky na rozvoj území celé České republiky. Ze záměrů, které PÚR obsahuje, lze uvést například dálnice a rychlostní silnice, plochy pro možné budoucí jaderné elektrárny a úložiště jaderného odpadu, vedení vysokého napětí, vodní kanály, apod. Přestože Nejvyšší správní soud konstatoval, že PÚR není tak závazná, aby se záměry v ní obsažené úplně automaticky přebíraly do krajských územních plánů (zásad územního rozvoje) a územních plánů obcí, je PÚR mimořádně důležitá pro další rozhodování o využití území.

Připomínky k aktualizaci PÚR je podle § 33 odst. 4 stavebního zákona možné podat Ministerstvu pro místní rozvoj nejpozději do 8. září 2014.

Změny oproti stávající PÚR se týkají například
•    ukládání a skladování radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva,
•    koridorů a ploch technické infrastruktury,
•    koridorů a ploch dopravní infrastruktury (nově se objevuje požadavek zabezpečení podmínek mezinárodních dohod, například Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě TEN-T, případně AGC a AGTC),
•    veřejné terminály a přístavy s vazbou na logistická centra (dále VTP),
•    D1,
•    koridorů vysokorychlostní železnice.

V návrhu aktualizace PÚR je nově vymezena rychlostní silnice R48 (Bělotín–Frýdek-Místek–Český Těšín–hranice ČR/Polsko–Kraków).

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.