Zkvalitnění veřejné správy: Česká republika neplní své závazky

Česká republika zaostává v plnění svých dobrovolných závazků v oblasti zkvalitnění veřejné správy. Vyplývá to z hodnotící zprávy, kterou pro mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Governance Partnership - OGP) zpracovala naše advokátní kancelář.

Zpráva hodnotí plnění tří konkrétních závazků, ke kterým se Česká republika dobrovolně přihlásila ve svém Akčním plánu OGP: přijetí zákona o úřednících veřejné správy, novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím a dosažení standardů otevřených dat ve veřejné správě. Ani jeden z těchto závazků se prozatím nedočkal své plné realizace.

  1. Předmětem závazku přijetí zákona o úřednících veřejné správy (služebního zákona) je řešení nedostatečné úpravy postavení úředníků veřejné správy, což je nezbytným předpokladem pro oddělení úřednických a politických funkcí a posílení profesionality a nezávislostí úředníků. Jedná se také o jeden z cílů iniciativy Rekonstrukce státu.
  2. Novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím by měla přinést posílení práva občanů na svobodný přístup k informacím a zajistit, aby některé ze změn nevedly k omezení současného rozsahu přístupu k informacím.
  3. Závazek dosažení standardů otevřených dat směřuje k vymezení právního a technického rámce pro zveřejňování dat úřadů v otevřeném formátu, umožňujícím jejich další zpracování a komerční i nekomerční využití. Konkrétně by standardu otevřených dat měly vyhovět rejstříky v oblastech insolvenčních řízení, veřejných zakázek, výsledků voleb, přípravných legislativních prací, finančních statistik, centrálních účetních záznamů, majetku politických stran a veřejných dotací. Důležitým úkolem v rámci závazku otevřených dat je rovněž vytvoření katalogu dat veřejné správy.

„Přestože mezi zájmovými skupinami panuje shoda na významu závazků OGP, žádný z nich zatím nebyl zcela naplněn. Pro většinu zúčastněných stran je nejdůležitějším požadavkem přijetí zákona o úřednících veřejné správy. Úspěšné provedení Akčního plánu OGP bude vyžadovat zlepšení komunikace mezi úřady navzájem a také vytvoření většího prostoru pro diskusi mezi vládou, občanskou společností a soukromým sektorem,“ řekl advokát Pavel Černý, který byl nezávislým hodnotitelem plnění programu OGP v České Republice.

Zpráva, v níž byla využita také vyjádření úředníků státní správy, zástupců občanské společnosti i byznysu, je ke stažení na webových stránkách iniciativy OGP, kde je také možnost ji dále komentovat.

Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP), je dobrovolnou mezinárodní iniciativou, která usiluje o podporu transparentnosti, posílení práv občanů, protikorupční opatření a využití nových technologií k rozvoji veřejné správy.

Do iniciativy OGP se již zapojilo více než 60 zemí z celého světa. Česká republika se oficiálně připojila v září 2011. Celkovou odpovědnost za zapojení České republiky do iniciativy OGP má Odbor pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR. Nezávislý hodnotící mechanismus (IRM), jehož výstupem je Zpráva, jednou za 2 roky hodnotí činnosti zemí, které se iniciativy OGP zúčastnily.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.