Předsmluvní odpovědnost dle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník rozšiřuje podstatným způsobem odpovědnost za jednání před samotným uzavřením smlouvy.
Tato tzv. předsmluvní odpovědnost zahrnuje:

  • zákaz jednání „na oko“, tedy jednání o uzavření smlouvy, které strana nemyslí vážně
  • vzájemné informační povinnosti 
  • ochranu poskytnutých důvěrných informací
  • důsledky bezdůvodného přerušení jednání o uzavření smlouvy

Důsledkem širšího pojetí smluvní svobody v novém zákoníku je, že smlouva může být uzavřena, i když by to předpisy platné do 31. prosince 2013 neumožňovaly. Ze všech těchto důvodů je zapotřebí, aby podnikatelé věnovali jednání o uzavření smlouvy větší pozornost, než doposud.

Přečtěte si celý článek o předsmluvní odpovědnosti, který vyšel na serveru TZB info.

Naše doporučení

Nový občanský zákoník podstatným způsobem rozšiřuje svobodu dohodnout se na obsahu a formě smlouvy a umožňuje více způsobů uzavření smlouvy. To na druhé straně zvyšuje požadavky na odpovědné a zákona znalé jednání. Proto lze jen doporučit, aby pokud možno veškerá jednání směřující k uzavření smluv byla zaznamenána v písemné formě, ať již jako archiv vzájemné předsmluvní komunikace, či jako zápisy z jednání. 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.