Kdy vás čeká kontrola překompenzace

V první polovině minulého roku proběhlo dotazníkové šetření pro ověření rizika překompenzace týkající se sektorů výroben uvedených do provozu v letech 2006 až 2008. Kdy čeká kontrola ostatní elektrárny?

Časové zařazení kontrol překompenzace v návrhu novely ZPOZE

Obecně platí, že se kontrola rizika překompenzace provádí po 10 letech od uvedení výrobny do provozu. S ohledem na jednotný termín pro zveřejnění výsledků daného sektoru však není možné každou výrobnu obesílat podle konkrétního data uvedení výrobny do provozu. Z toho důvodu má první fáze kontrol překompenzace, tzv. sektorové šetření, probíhat podle navrhovaného ustanovení § 31 ZPOZE „po 10 letech od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce uvedení zdroje elektřiny do provozu.

Například v případě, že výrobna byla uvedena do provozu kdykoliv v průběhu roku 2009, pak sektorové šetření, do něhož bude tato výrobna zařazena bude probíhat po 10 letech od 1. 1. 2010. Sektorové šetření u takové výrobny tak lze očekávat v roce 2020. Z uvedeného příkladu mimo jiné vyplývá s ohledem na plánovanou účinnost novely ZPOZE, že právě výrobny uvedené do provozu v roce 2009 budou spadat do prvních sektorů, u nichž proběhne sektorové šetření podle novely ZPOZE.

Harmonogram dalšího postupu v rámci kontrol překompenzace

Sektorové šetření může tedy začít nejdříve 1. ledna daného kalendářního roku. Výsledky sektorového šetření pak musí být podle novely ZPOZE zveřejněny do 30. června téhož roku. Další postup se pak liší podle toho, zda na základě výsledků daného sektoru, mají být prováděny další fáze kontrol překompenzace.

Pokud bude sektor výrobce shledán rizikovým z hlediska překompenzace, pak bude každý výrobce daného sektoru obeslán do 15 dnů od zveřejnění výsledků, tj. nejpozději do 15. července daného roku o výsledku sektoru. Následuje 30 denní lhůta pro případnou volbu dobrovolného opatření proti překompenzaci, přičemž pokud takové opatření nebude přijato, následují individuální kontroly. Nejpozději 14. srpna daného roku tak bude známo, zda má Státní energetická inspekce u daného výrobce kontrolu zahájit. Zhruba do konce srpna bude o těchto výrobcích informován také kontrolní orgán.

Teprve poté bude možné zahájit individuální kontroly překompenzace. Ty tak lze očekávat zhruba v období od září do prosince daného roku. Zákon však obsahuje také významný limit pro zahájení kontroly ze strany Státní energetické inspekce. Ta musí kontrolu zahájit nejpozději do 6 měsíců ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření, tj. nejpozději do 31. prosince daného roku. Pokud by kontrola byla zahájena po tomto datu, jednalo by se o nezákonný zásah veřejné moci, proti němuž se lze bránit ve správním soudnictví.

Sektory výroben uvedené do provozu v letech 2006 až 2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu dosud utajuje výsledky dotazníkového šetření u sektorů výroben uvedených do provozu v letech 2006 až 2008. Podle neoficiálních informací riziko překompenzace u těchto sektorů nenastalo, nicméně je možné, že výsledky nikdy zveřejněny nebudou. Podle přechodných ustanovení novely ZPOZE nemají být výsledky za tyto sektory zveřejňovány, nýbrž o nich má toliko ministerstvo informovat vládu do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely ZPOZE.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.