Další rozsudek Nejvyššího správního soudu potvrzuje, že uvedení FVE do provozu nezávisí na instalaci elektroměru

Lednový rozsudek ve sporu společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje (dále ČEZ-OZ) proti Státní energetické inspekcí (SEI) potvrzuje stabilní postoj soudů k otázce uvedení fotovoltaické elektrárny (FVE) do provozu, a konkrétně k tomu, zda je či není k uvedení do provozu potřeba nainstalovaný elektroměr.

Inspekce v daném případě udělila společnosti ČEZ-OZ pokutu 2,5 mil korun za to, že společnost uplatnila nárok na zelený bonus ve výši stanovené pro elektrárny uvedené do provozu v roce 2009, přestože její FVE Bežerovice byla elektroměrem osazena až v lednu 2010. ČEZ-OZ proti rozhodnutí o uložení pokuty podala správní žalobu, u prvoinstančního soudu neuspěla, ale Nejvyšší správní soud jí dal v lednu tohoto roku za pravdu a vrátil věc inspekci k opětovnému posouzení.

Nejvyšší správní soud dává společnosti ČEZ-OZ za pravdu v tom, že jde o případ analogický s případy Detoa Albrechtice a Solar Černilov, a tomu odpovídá i jeho verdikt. O obou případech jsme podrobně psali. Problém byl vždy v otázce výkladu cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které SEI interpretovala tak, že výrobna může být uvedena do provozu až po tzv. uplatnění nároku na podporu. Elektřina se uplatňuje primárně na naměřenou elektřinu, z čehož dovozovala SEI, že před osazením výrobny měřícím zařízením nemůže dojít k uvedení výrobny do provozu. NSS nicméně potvrdil, že  podmínku „vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy“ lze splnit již i realizací prvního paralelního připojení výrobny, při kterém se ověřuje funkčnost elektrárny. V rámci prvního paralelního připojení totiž dochází k legální výrobě elektřiny a její dodání do sítě.

„Případ FVE Bežerovice přinesl ustálení judikatury co do uvádění výroben do provozu. Tato otázka je tedy snad trvale vyřešena,“ komentuje případ advokát Martin Maňák (Frank Bold Advokáti).

Rozsudek je veřejně dostupný zde: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/006210As__1800135_20190123084859_20190130120020_prevedeno.pdf

Více o zastoupení výrobců energie při kontrole SEI a ERÚ

 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.