Vítězství ve sporu o výši podpory pro FVE zprovozněnou v roce 2009 bez elektroměru

Dovedli jsme do úspěšného konce další ze sporů výrobce energie a Státní energetické inspekce (SEI) o datum uvedení elektrárny do provozu.

Podstata sporu

Ve sporu jsme zastupovali provozovatele fotovoltaické elektrárny (FVE) uvedené do provozu v roce 2009, avšak osazené měřícím zařízením až na začátku roku 2010. Podobně jako u řady podobných sporů bylo právě zpožděné osazení elektroměrem důvodem pokuty ze strany Státní energetické inspekce a snížení podpory na úroveň odpovídající cenovému rozhodnutí pro rok 2010. Toto rozhodnutí SEI jsme napadli u soudu a nyní máme v ruce příznivý rozsudek: pokuta se ruší a elektrárna může i opět pobírat podporu ve výši stanovené pro výrobny uvedené do provozu v roce 2009.

Podstata sporu spočívala v rozdílném výkladu okamžiku uvedení elektrárny do provozu, kdy SEI vykládala cenová rozhodnutí ERÚ tak, že výrobna může být uvedena do provozu až po tzv. uplatnění nároku na podporu. Elektřina se uplatňuje primárně na naměřenou elektřinu, z čehož dovozovala SEI, že před osazením výrobny měřícím zařízením nemůže dojít k uvedení výrobny do provozu. Okamžik uvedení do provozu je přitom rozhodující pro výši podpory.

Aktuální pohled soudů na věc

Výklad SEI byl již v březnu 2018 překonán rozsudkem Nejvyššího správního soudu ve věci DETOA Albrechtice, kde se soud v zásadě přiklonil k výkladu pojmu uvedení výrobny do provozu tak, jak jej prezentoval ERÚ v rámci svého stanoviska z října 2010. Nyní správní soudy dospěly k závěru, že stejný výklad pojmu uvedení výrobny do provozu se aplikuje také na výrobny, které byly uváděny do provozu v roce 2009, tj. před vydáním sjednocujícího stanoviska ERÚ.

 

Autorem článku je Mgr. Filip Nečas. Text upravila Kristýna Špačková.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.