Nová povinnost podle zákona o podporovaných zdrojích energie

V září 2013 byla přijata novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Jednou z nevýznamnějších změn, kterou tato novela přinesla, je zavedení povinnosti všech akciových společností mít zaknihované akcie, a to od 1. července 2014.

Cílem této změny je pravděpodobně snaha o zvýšení transparentnosti akciových společností, byť není zřejmé, zda tomu tak je skutečně. Ke zvýšení transparentnosti akciových společností byl již na jaře tohoto roku přijat zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, který tuto problematiku řeší obecně a komplexně pro všechny akciové společnosti bez ohledu na předmět jejich podnikání.

Změna, kterou přinesla novela zákona o POZE tak budí značné rozpaky, jelikož vůbec ke zmíněnému zákonu nepřihlíží a popírá ho jak v lhůtách ke splněním povinností, tak i ve způsobu provedení. Nejpodstatnějším problémem novely zákona o POZE ale je skutečnost, že nutí výrobce se zcela transparentní vlastnickou strukturou zaknihovat si akcie bez zřejmého důvodu.

Problematické body novely

  • Povinnost zaknihování akcií se vztahuje na všechny akciové společnosti bez ohledu na jejich formu. Zaknihovat akcie tak musí i akciové společnosti s akciemi na jméno.
  • Povinnost lze splnit pouze zaknihováním akcií u centrálního depozitáře. Nelze tak využít možnost, jež nabízí zmíněný zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, tedy akcie imobilizovat u obchodníka s cennými papíry nebo jiného subjektu k tomu oprávněného. Pokud tak akciová společnost přistoupila k imobilizaci cenných papírů, bude s největší pravděpodobností muset znovu formu svých akcií změnit na zaknihované, jelikož zaknihování je jiným institutem a podle našeho názoru nelze tyto způsoby zprůhlednění vlastnické struktury zaměňovat.
  • Povinnost se vztahuje na společnosti s jediným akcionářem, který je povinně zapisován do obchodního rejstříku. Akciová společnost s jediným akcionářem, u které lze bez omezení a zdarma kdykoli zjistit jejího vlastníka, se také musí podrobit textu zákona a své akcie zaknihovat.
  • Novela zákona se týká pouze výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje a nikoliv jeho mateřské společnosti. Pokud tedy výrobce je akciovou společností (nebo s.r.o.), která je dále vlastněna akciovou společností nebo například zahraniční akciovou společností, tato povinnost se mateřských společností netýká. V důsledku tedy k žádnému ke zvýšení transparentnosti nedojde.
  • Zahraniční společnosti vyrábějící v ČR elektřinu z OZE budou muset předložit čestné prohlášení o své akcionářské struktuře, ve kterém musí být uvedeni všichni akcionáři s podílem vyšším než 10 %.

Nekoncepčnost a nedostatečné zdůvodnění povinnosti všech akciových společností provozujících obnovitelné zdroje energie změnit formu svých akcií na zaknihované přinese podle našeho názoru pouze zbytečné náklady provozovatelům OZE (minimální výše nákladů je cca 25 000 Kč) a žádným způsobem nezvýší transparentnost vlastnických struktur.

Úprava v zákoně navíc dopadne nejvíc na provozovatele OZE, pro které je provoz OZE doplňkovou činností k jejich hlavnímu podnikání (strojírny, vodárny, průmyslové areály), a pro tuto činnost nezvolili formu dceřiné společnosti. Takové subjekty budou muset investovat značné prostředky k změně formy svých akcií, pokud budou mít nadále zájem pobírat podporu.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.