Ukončení provozní podpory pro nové výrobny elektřiny z OZE

Poslední novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie přinesla rovněž očekávané ukončení provozní podpory nových výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Výrobny, uvedené do provozu po 1. lednu 2014 tedy nebudou mít nárok na vyplácení výkupních cen či zelených bonusů.

Z tohoto obecného pravidla zná zákon několik výjimek:

  1. Ukončení podpory se vůbec netýká malých vodních elektráren s instalovaným výkonem do 10 MW. Ty mohou být uváděny do provozu i po 1.1. 2014 a vznikne jim nárok na výkupní ceny či zelené bonusy bez dalších omezovacích podmínek.
  2. V případě výroben elektrické energie z větru, využitím geotermální ho tepla a energie biomasy platí přechodné ustanovení, podle nějž vznikne nárok na výkupní ceny a zelené bonusy těm, kteří uvedou výrobnu do provozu do 31.12. 2015.

Musí ovšem splnit tyto podmínky:

  • být ke dni 2.10. 2013 držiteli autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, kterou vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo
  • být ke dni 2.10. 2013 držiteli stavebního povolení pro výstavbu výrobny elektřiny, pokud se jedná o výrobnu s výkonem do 100 kW, která nepodléhá povinnosti mít autorizaci MPO.

Postupně se tedy ukončuje tzv. provozní podpora obnovitelných zdrojů energie, doposud vyplácená ve formě zelených bonusů a výkupních cen. Je otázkou, co bude následovat. Česká republika nemůže obnovitelné zdroje energie zcela opomíjet, pokud se nerozhodla naprosto ignorovat závazky vůči Evropské unii. Nejde zdaleka jen o povinnost dosáhnout určitého podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Vedle toho existují závazky týkající se spotřeby energie v budovách, kterých nelze dosáhnout bez instalace zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. V této chvíli však bohužel není na stole žádný mechanismus, který by výkupní ceny a zelené bonusy k 1.1. 2014 nahradil. Net-metering a další mechanismy nefinanční podpory zatím neopustili slidy powerpointových prezentací z nejrůznější seminářů a konferencí a nevtělily se ještě do žádného návrhu právního předpisu.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.