Novela vyhlášky o likvidaci solárních panelů

Legislativním procesem právě prochází novela vyhlášky č. 352/2005 Sb., která upravuje likvidaci (recyklaci) solárních panelů. Ve vyhlášce bude stanovena mj. minimální výše poplatků za recyklaci. Po vypořádání připomínek doznal původně navrhovaný text novely několika změn. V aktuálním textu je jako minimální sazba příspěvků na recyklaci stanovena částka 8,50 Kč za kilogram elektroodpadu z panelů.

Nově byl v novele také stanoven způsob výpočtu hmotnosti elektroodpadu – dle vyhlášky je nutno počítat 0,11 kg na každý watt peak (Wp) výkonu panelů. U některých panelů tak bude nutno počítat s větší než skutečnou hmotností. Z aktuálního textu novely byla vypuštěna možnost vybraný kolektivní systém v průběhu životnosti elektrárny měnit.

Podle zákona o odpadech mají všichni provozovatelé fotovoltaických elektráren, které obsahují panely uvedené na trh před začátkem roku 2013, povinnost do 30. června 2013 uzavřít smlouvu s právnickou osobou, která zajistí likvidaci solárních panelů – tedy s tzv. kolektivním systémem. Tato povinnost se týká všech výrobců energie ze slunečního záření, včetně těch, kteří provozují elektrárnu o zcela minimálním výkonu. Jediní, kdo smlouvy s kolektivními systémy uzavírat nemusí, jsou noví provozovatelé, kteří v elektrárnách využívají výhradně panely uvedené na trh v roce 2013 a později. Pro ty zajistí likvidaci panelů výrobce panelů.

Minimální příspěvek na likvidaci a proč je stanoven

Příspěvek na recyklaci bude vybírán od roku 2014 do konce roku 2018. Celková částka bude rozložena do rovnoměrných pravidelných plateb s nejméně roční periodicitou. Kolektivní systémy jsou povinny stanovit příspěvek v takové výši, aby bylo zaručeno, že je dostatečný pro úhradu veškerých nákladů (na sběr, logistiku, zpracování panelů i na administrativu). Některé kolektivní systémy se snaží celkové náklady snížit právě tím, že minimalizují náklady na sběr, logistiku a administrativu. Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví minimální částku za kilogram panelů, pod kterou příspěvek nesmí klesnout. Toto opatření by mělo zajistit, že s elektroodpadem bude naloženo řádně.

Minimální sazba příspěvku je nyní (v dosud nejaktuálnějším a zřejmě posledním textu návrhu vyhlášky) stanovena na 8,50 Kč za kilogram panelů. Pro účely výpočtu minimální sazby příspěvku je nutno počítat buď se skutečnou hmotností panelů nebo, pokud je skutečná hmotnost panelů nižší, s hmotností 0,11 kg za každý Wp výkonu panelů. 

Vrácení přebytků provozovateli solární elektrárny 

Vybrané peněžní prostředky a z nich plynoucí výnosy budou kolektivním systémem vedeny odděleně od ostatních finančních prostředků a mohou být použity výhradně na zajištění přímého financování likvidace těch solárních panelů, na které byly tyto peněžní prostředky určeny. Peněžní prostředky mohou být kolektivním systémem před využitím pro likvidaci elektroodpadu investovány do některých nástrojů peněžního trhu určených vyhláškou. Případný přebytek na účtu (včetně výnosů ze zaplacených peněžních prostředků) musí být vrácen provozovateli fotovoltaické elektrárny.

Novinkou je, že přebytky na účtech by se provozovatelům měly vracet již po naspoření finančních prostředků k zajištění recyklace jedné třetiny hmotnosti solárních panelů. Později by vypořádání proběhlo znovu po zajištění recyklace dvou třetin hmotnosti solárních panelů. Případné přebytky finančních prostředků se tedy nebudou vracet pouze na konci procesu po úplném zajištění recyklace, ale také již dvakrát v průběhu životnosti elektrárny.

Smlouvy s kolektivním systémem

Původně se počítalo s tím, že provozovatelé výroben budou moci jednou za kalendářní rok přejít k jinému kolektivnímu systému. V textu, se kterým se nyní pracuje, však již tato možnost zakotvena není. Počítá se pouze s převodem finančních prostředků do nového kolektivního systému po zrušení kolektivního systému původního.

Výběr vhodného kolektivního systému tak ještě nabývá na důležitosti. V současné době je na trhu stále ještě velmi omezený počet právnických osob, kterým se podařilo získat od Ministerstva životního prostředí oprávnění působit jako kolektivní systém. Dne 26. 6. 2013 byla do seznamu kolektivních systémů zapsána například PV Recovery, s.r.o., na jejímž vzniku naše advokátní kancelář spolupracovala s největším nezávislým obchodníkem se zelenou elektřinou ze solárních elektráren, společností Amper Market.

Oprávnění by měly každým dnem získat i další společnosti. Podle našeho právního stanoviska, které potvrdilo i ministerstvo, mohou provozovatelé solárních elektráren uzavírat smlouvy i se společnostmi, které o oprávnění k provozování kolektivného systému teprve žádají. Pro tento účel se na uvedené společnosti hledí, jakoby oprávnění k provozování kolektivního systému již získaly.

Pozor na oprávnění k provozu kolektivního systému 

Pro provozovatele solární elektrárny je tedy z formálního hlediska důležité, aby si ověřil, že společnost, s níž smlouvu uzavírá, požádala u Ministerstva životního prostředí o udělení oprávnění k provozu kolektivního systému recyklace solárních panelů. Ostatní kritéria pro rozhodování o výběru kolektivního systému jsou čistě obchodní, tedy cena a podmínky poskytování služeb. Pokud je cílem provozovatele solární elektrárny minimalizace nákladů na recyklaci a maximálně efektivní využití zaplaceného příspěvku, doporučujeme spíše orientovat se na malé kolektivní systémy specializované pouze na fotovoltaické panely, jako je právě PV Recovery.

Sankce 

Nesplnění povinnosti uzavřít do 30. června 2013 smlouvu s kolektivním systémem může být sankcionováno pokutou, a to teoreticky až do výše 50.000.000,- Kč. Ministerstvo životního prostředí však žádalo příslušný orgán, Českou inspekci životního prostředí, aby uzavírání smluv těsně po vypršení zákonného termínu nekontrolovala, neboť provozovatelé solárních elektráren jsou pod velkým tlakem a smlouvy uzavírat nestíhají.

Dvojí úhrada za likvidaci panelů?

Někteří fotovoltaici se obávají, že budou nuceni za likvidaci solárních panelů platit dvakrát, jednou formou poplatků kolektivním systémům, podruhé na základě již dříve uzavřených smluv s dodavateli nebo výrobci solárních panelů. Úhradě recyklačních poplatků kolektivním systémům se však vyhnout nelze. V opačném případě hrozí udělení pokuty. Provozovatelé solárních elektráren by spíše měli ověřit, zda nezanikla jejich povinnost hradit další částku za likvidaci dle smlouvy o dílo, kupní smlouvy či jiné soukromoprávní smlouvy. Toto bude záviset na konkrétních použitých smluvních formulacích.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.