Způsobí fotovoltaika obchodní válku mezi Čínou a Evropskou unií?

4. června 2013 došlo k dlouho očekávanému kroku Evropské komise, která své prozatím devět měsíců trvající šetření dovozů čínských fotovoltaických panelů a dalších součástek do EU posunula do další fáze vydáním nařízení o zavedení prozatímních antidumpingových cel. Šetření bylo zahájeno na podnět několika evropských výrobců, kteří s výjimkou jednoho zůstali pro obavy z odvetných kroků konkurence v anonymitě.

Prozatímní cla nejsou vybírána okamžitě, nicméně dovozce musí složit odpovídající zálohu nebo jinak zajistit svou povinnost pro případ, že by došlo k zavedení konečných cel. V takovém případě by se i prozatímní cla stala splatnými. Náklady na složení jistoty nebo bankovní záruky na prozatímní clo se okamžitě projeví na ceně dovozů a i tento nepřímý efekt na cenu panelů spolu s nejistotou dalšího vývoje může způsobit zastavení plánovaných projektů.

Přijetí Nařízení odstartovalo jednání s Čínou

Nařízení Komise (EU) č. 513/2013 ze dne 4. června 2013 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (EU) č. 182/2013, kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu pocházejícího nebo odesílaného z Čínské lidové republiky bylo přijato i přes odpor členských států EU (18 členských států na čele s Německem a překvapivě i Českou republikou bylo proti zavedení cel). Jedná se o další krok v rámci procesu šetření antidumpingu po zavedení povinné registrace všech dovozů, jenž je účinná od 5. března tohoto roku. Nařízení zavádí prozatímní cla v dvou úrovních – od 5. června do 5. srpna ve výši 11,8 %. Následně počínaje 6. srpnem budou cla uvalena ve výši 37,3 % do 67,9 % v závislosti na konkrétním výrobci panelů. 

Oficiálním důvodem pro sníženou sazbu po první dva měsíce účinnosti nařízení je překlenutí přepadu na straně nabídky do doby, než budou evropští výrobci schopni zvýšit své výrobní kapacity. Hlavním důvodem je ale vytvoření časového prostoru pro jednání s čínskými státními představiteli pro smírné vyřešení situace. Taková jednání nebylo možné zahájit před přijetím nařízení.

Pokud dojde k uvalení konečného cla (nejpozději 5. prosince tohoto roku) a konečné clo bude vyšší než prozatímní clo, rozdíl mezi oběma cly se nevyměří a nevybere. Uvedené ustanovení tedy dává možnost v průběhu následujících dvou měsíců dovézt panely z Číny s nižší celní sazbou a předzásobit se tak na další období, kdy hrozí růst cen a výpadek dodávek. 

Čína na oplátku vyšetřuje dovoz evropských vín

Zavedení nižší sazby pro první dva měsíce účinnosti nařízení není běžné a jasně vyjadřuje, o jak citlivou záležitost se jedná. Čína jako největší exportér výrobků do EU a zároveň země nejčastěji postihovaná obchodními protiopatřeními se nehodlá smířit s dalším clem. Okamžitým efektem přijetí nařízení je začínající právní a obchodní válka mezi Čínou a EU. Čína naopak v rámci jakési odvety, byť oficiálně popřené, začala vyšetřovat dovoz evropských vín na své území pro podezření z dumpingu. I když dovoz vín do Číny zdaleka nedosahuje hodnoty dovozu panelů do EU, podle některých komentátorů byla vína zvolena úmyslně pro mediální atraktivitu a určitý symbolizmus. Dalším důvodem je skutečnost, že prakticky jedinými dovozci vína do Číny jsou Francie, Španělsko a Itálie, přičemž všechny tyto státy podporovaly zavedení cel ze strany Komise.

Situace nabírá poměrně rychlé obrátky a fotovoltaika se dostává na denní pořad jednání na mezinárodní úrovni. V tiskové zprávě Generálního ředitelství pro obchod ze 4. června 2013 se objevila informace, že Komise je připravena okamžitě zahájit jednání s čínskými zástupci za účelem nalezení smírného řešení situace a zrušení prozatímních opatření. Již v týdnu od 10. června byla v Bruselu zahájena jednání mezi evropskými a čínskými experty. Lze tedy očekávat, že jeden z nejzávažnějších sporů na poli mezinárodního obchodu mezi Čínou a EU bude mít pozitivní výsledek, který se dozvíme nejpozději počátkem srpna.

Mikuláš Vargic, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.