Občané Plzně rozhodli o obchodním centru v místním referendu

V Plzni se současně s volbou prezidenta konalo historicky první místní referendum, ve kterém občané rozhodli o tom, že město musí zabránit výstavbě obchodního centra Aréna/Corso na Americké třídě.

Jedná se vůbec o první referendum v Plzeňském a Karlovarském kraji, které po roce 1989 nařídil soud.

Přípravný výbor svépomocí naformuloval referendové otázky a zahájil kampaň. Přestože se přípravnému výboru podařilo sehnat dostatek podpisů pro vyhlášení místního referenda, plzeňské zastupitelstvo na svém 24. zasedání 17. 9. 2012 v rozporu se zákonem místní referendum nevyhlásilo. Přípravný výbor proto požádal naši advokátní kancelář o přípravu žaloby a o právní zastoupení v soudním řízení proti statutárnímu městu Plzeň.

Vypracovali a podali jsme návrh na vyhlášení místního referenda ke Krajskému soudu v Plzni. V řízení před soudem se nám podařilo vyvrátit argumentaci Ministertstva vnitra a statutárního města Plzeň ohledně nepřípustnosti celého referenda.

Krajský soud svým usnesením místní referendum vyhlásil, čímž potvrdil nezákonnost postupu plzeňského zastupitelstva a nesprávnost stanoviska Ministerstva vnitra.

Zastupovali jsme dále přípravný výbor i před Nejvyšším správním soudem v řízení o kasační stížnosti, kterou se soukromý investor bez úspěchu domáhal zrušení vyhlášení místního referenda.

Účast v referendu nakonec zřetelně překročila zákonem požadovanou účast v místním referendu a Plzeň se tak stala doposud největším městem České republiky, kde občané tímto způsobem úspěšně rozhodli.

"Místní referendum je ojedinělým nástrojem přímé demokracie, jehož podstata spočívá v tom, že prolamuje základní princip rozhodování o veřejných záležitostech volenými zastupiteli. Jako takové plní místní referendum mimo jiné funkci demokratické pojistky. Referendum totiž slouží nejenom k tomu, aby zastupitelstvům měst a obcí dodalo mandát pro kontroverzní rozhodnutí, ale slouží rovněž k tomu, aby občané mohli rozhodnout o veřejných otázkách i proti vůli svých zasupitelstev (jako nyní v Plzni). Není proto překvapením, že praxe místních referend je provázena řadou sporných otázek, ať už politických nebo čistě právních. Přitom česká právní úprava místního referenda je místy natolik nejasná, že nahrává spíše zpochybňování referend (zejména pokud jde o vazbu na územní plánování) a nedokonalosti legislativy musejí v praxi postupně vyjasňovat soudy. V řadě případů měl při interpretaci zákona o místním referendu konečné slovo dokonce až Ústavní soud. Tyto aspekty se výrazně projevily i v případu plzeňského referenda a o to cenější jsou proto rozhodnutí Krajského soudu v Plzni a Nejvyššího správního soudu nejenom pro plzeňské referendum samotné, ale i pro další místní referenda v budoucnu," říká k tomu právník naší kanceláře Mgr. Jan Plšek.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.