Podpora výroby tepla v bioplynových stanicích podle nového zákona

O novém zákoně o podporovaných zdrojích, který přinese zcela nové podmínky podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie, stále není definitivně rozhodnuto. V současné době se čeká, zda Poslanecká sněmovna přehlasuje veto prezidenta. Protože se všeobecně očekává, že k přehlasování prezidentova veta dojde, je možné se pomalu začít připravovat na změny, které zákon přinese. 

Jednou z výrazných novinek zákona je úprava podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů. Zákonodárce od tohoto opatření očekává, že dojde k celkové úspoře nákladů na dosažení žádoucího podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů, protože podpora výroby tepla je podstatně nižší než výroba elektřiny. Teplo má být podle nového zákona podporováno podobným způsobem jako je výroba elektřiny - prostřednictvím zelených bonusů na teplo.

Vedle toho zákon dále nově upravuje podmínky výroby energie v bioplynových stanicích. Stanoví, že elektřina z bioplynových stanic bude podporována pouze tehdy, jestliže bude v kombinované výrobě produkováno rovněž teplo. V této souvislosti je takzvaně "na stole" otázka, zda se podpora výroby tepla z obnovitelných zdrojů bude vztahovat rovněž na výrobu z kombinované výroby v bioplynových stanicích.  Tedy zda může provozovatel bioplynové stanice čerpat zároveň podporu na vyrobenou elektřinu i teplo.

Nový zákon se k situaci, kdy by mělo dojít k souběhu podpory elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů vyjadřuje v § 24 odst. 6 písm a). Podle tohoto ustanovení je podpora pro vyrobené teplo v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny omezena na zdroje s instalovaným výkonem do 7,5 MWe. To je výkon, kterého drtivá většina bioplynových stanic nikdy nedosáhne. Pro ně tedy platí, že  souběh podpory tepla a elektřiny je možný. Jiné omezení souběhu podpor zákon neobsahuje, a to ani v části, které se týká speciálně bioplynových stanic.

Na podporu tohoto závěru je možné vyjít i z obecných ustanovení zákona, upravujících podmínky podpory výroby tepla z OZE. Jediným omezením  podpory, která je zákonem předepsána je, že se musí jednat o teplo vyrobené z obnovitelného zdroje (§23 odst. 1 zákona). Co je považováno za obnovitelný zdroj pak vyplývá z § 2 písm. a) zákona. V něm je výslovně uvedeno, že mezi obnovitelné zdroje patří  i výroba energie z bioplynu. Je tedy možné dojít k jednoznačnému závěru, že zákon umožňuje i podporu výroby tepla spalováním bioplynu, pokud je toto médium dodáváno do soustavy zásobování teplem, a že se jedná o výrobnu s celkovým instalovaným elektrickým výkonem do 7,5 MWe. Takové bioplynové stanice mohou čerpat zelený bonus či výkupní ceny na vyrobenou elektřinu a nově i zelený bonus na vyrobené teplo. Zbývá už jen dodat, že pokud Poslanecká sněmovna přehlasuje veto prezidenta, začne být podpora pro teplo z obnovitelných zdrojů poskytována od 1.1. 2013.

Mgr. Pavel Doucha

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.