Otázka za půl milionu: máte v licenci uvedený výkon na straně stejnosměrné, nebo na straně střídavé?

Společnosti SE - SOLAR, provozující FVE o výkonu 1,5 MW, se nedávno podařilo vyvrátit obvinění z dvojího porušení energetického zákona. Podle ERÚ společnost neoznámila úřadu změny podmínek pro udělení licence spočívající ve zvýšení výkonu elektrárny a v přečíslování pozemků, na nichž elektrárna stojí. Ve skutečnosti ani k jednomu nedošlo. Zdánlivě triviální omyl ERÚ však vedl k úhrnné pokutě ve výši 500 000 Kč a provozovatel elektrárny obvinění pracně vyvracel v dva roky trvajícím správním řízení. Stručně shrneme, o co šlo: 

Provoz FVE s vyšším výkonem, než pro jaký je udělena licence

Kontrola elektrárny ze strany ERÚ na konci roku 2015 zjistila, že elektrárna, která má podle udělené licence mít výkon 1,5 MW, ve skutečnosti disponuje výkonem převyšujícícm 1,65 MW. ERÚ proto na základě protokolu z této kontroly spustil dva roky trvající přestupkové řízení s cílem prošetřit, zda se provozovatel nedopustil přestupku spočívajícího v porušení §9 odst. 1 a současně §91 odst. 1 písm. b energetického zákona (spočívající v neoznámení změn podmínek pro udělení licence, zde navýšení výkonu elektrárny). Ve skutečnosti k žádnému navýšení výkonu nedošlo. Příčina nesouladu mezi oficiálním a naměřeným výkonem byla triviální: zatímco hodnota 1,5 MW uvedená v licenci vycházela z měření střídavého proudu dodávaného do sítě, naměřená hodnota 1,65 MWp se týkala vyrobeného stejnosměrného proudu. Když ERÚ namítal nesoulad mezi těmito dvěma hodnotami, porovnával lidově řečeno jablka s hruškami. 

Příčina však nebyla na straně výrobce, ale v postupech ERÚ, který v době uvedení elektrárny do provozu neměl sjednocený postup. Někdy uváděl v licencích hodnotu výkonu na straně střídavé, jindy na straně stejnosměrné, podle žádosti výrobce. Teprve později začal ERÚ uvádět hodnotu na straně stejnosměrné (součet výkonu jednotlivých panelů). Tato změna postupu, na kterou výrobce elektřiny nemá žádný vliv a nemusí s ní ani být seznámen, vedla později k mylnému podezření, že FVE společnosti SE - SOLAR má vyšší výrobní kapacitu, než pro jakou má udělenou licenci. Firmě byla vyměřena pokuta ve výši půl milionu korun a rozhodnutí o jejím udělení se jí podařilo zvrátit až v řízení o rozkladu.

Přečíslování pozemků v katastru

Druhé podezření z deliktu, které vzešlo z kontroly téže FVE, se týká skutečnosti, že elektrárna se v době provedení kontroly nacházela na pozemcích s jinými parcelními čísly, než jaká jsou uvedená v licenci. Podle ERÚ se opět mohlo jednat o delikt spočívající ve včasném neoznámení změn. Jak výrobce opakovaně uváděl ve své korespondenci s ERÚ týkající se daného správního řízení, elektrárna nezměnila své umístění, pouze došlo k přečíslování pozemků v katastru nemovitostí. Tuto změnu lze zjistit z veřejných seznamů a podle našeho názoru její neoznámení nenaplňuje materiální znaky přestupku, ERÚ by ji proto neměl trestat. (Podrobněj v tomto článku.) Šetření v tomto případě skončil sám ERÚ, který pomocí leteckých snímků ověřil, že nedošlo k přemístění FVE na jiné pozemky, a dále se věcí nezabýval.

V případě, že se ocitnete v podobné situaci jako společnost SE - SOLAR, zkonzultujte s námi svůj postup nebo se při jednání se SEI a ERÚ nechte zastoupit naším advokátem. Rádi vám ušetříme starosti a peníze.

Více informací

 

Autorem článku je Mgr. Filip Nečas. Text upravila Kristýna Špačková.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.